Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MGB-8 Beeld en symbooltaal (TEAM)

Doelstellingen:

Zie Inhoud

Doelgroep:

Leermeesters r.-k.g. + leerkrachten basisonderwijs

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Het leren ontstaat van symbooltaal ontstaat vanuit de ontmoeting met de werkelijkheid. Het vertrekt vanuit een veelheid aan kleine, concrete ervaringen en is gericht op een ontmoeting met de verscheidenheid en rijkdom van de werkelijkheid. Die grote veelheid aan ervaringen worden verder verrijkt en verruimd door poëzie en verhalen, inleving en uitbeelding, met drama en dans, kunst in vele vormen en door deelname aan allerhande rituelen.

 

Het verkennen van die grote rijkdom aan betekenissen helpt kinderen met verwondering en eerbied de werkelijkheid in zijn ‘veelzijdigheid’ en ‘meerzinnigheid’ te ontmoeten. Tegelijkertijd leert het kind hoe een onnoemelijk grote verscheidenheid opengaat in één woord, in één beeld. Mogelijk leert het kind hoe in iets fragmentarisch (zoals een tak van een boom) iets van ‘oneindigheid’ verschijnt.  Daarnaast is het van belang kennis te maken met bestaande symbooltaal uit de diverse culturen en levensbeschouwingen die wezenlijke betekenissen aanreiken waarmee kinderen hun wereld en taal kunnen verrijken.

 

Leerkrachten leren de taal van beelden lezen en de kunst van het verbeelden oefenen. Ze leren het symbolisch denken bij kinderen te ontwikkelen in functie van: zin en betekenisgeving, identiteitsontwikkeling, levensbeschouwelijke inspiratie, religieuze groei. Ze leren het gevoel voor meerzinnigheid, mysterie  en sacraliteit te bevorderen.

Aan de hand van fototaal, kunst, meditatie, dans, spel, beelden, voorwerpen… stellen leerkrachten zich open voor associaties, verbanden, zinervaringen, intuïties en brengen aandacht op voor impressies (van de werkelijkheid), expressieve, uitbeeldende verwerkingen in creatieve verwerkingen, kunst en rituelen. Ze leren de kinderen voor te gaan in een speels dansante benadering van de wereld gericht op de ontwikkeling van heel het kind van top tot teen to(t)taal.

Bijkomende info:

Om een afspraak te maken, gelieve contact op te nemen met de lesgever: jeanagten@telenet.be of jeanagten@hotmail.com of telefonisch via 016/ 46 31 55

De vermelde prijs is voor het hele team. De factuur wordt na afloop van de activiteit vanuit DPB-OND naar de school gestuurd.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Dit initiatief duurt 3u. 

Max. aantal deelnemers: 20à25 (uitzonderingen met lesgever te bespreken)


Voor dit initiatief mogen maximum 1 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 250,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1: (10 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.