Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MGB-9 Bijbelse symboolpanelen (TEAM)

Doelstellingen:

Zie Inhoud

Doelgroep:

Leermeesters r.-k.g. + leerkrachten basisonderwijs

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Bijbelverhalen lees je niet op dezelfde manier als een krantenartikel, een geschiedenisboek, een liefdesbrief of een gedicht. Toen men deze verhalen opschreef, maakten de schrijvers ook gebruik van symbolische taal. Om de bijbelse verhalen te begrijpen, is het dan ook nodig te durven overstappen van de vraag “Is dat werkelijk zo gebeurd?” naar de vraag: “Wat wil dat verhaal ons vertellen? Wat wil het ons vertellen over God en mens?”

Bij het werken met symboolpanelen worden er vier stappen doorlopen. De vijfde is een uitwisseling met elkaar, het vertellen van de eigen ervaringen aan de anderen. De uitbeelding van de tekst gebeurt aan de hand van een reeks gestileerde tekeningen.

Stap 1: Het verhaal wordt voorgelezen en gesitueerd.

Stap 2: Verschillende soorten vragen

a. Zijn er vragen naar extra uitleg? Woorden die niet begrepen worden, iets dat men niet goed kent... het gaat hier om vragen op het puur letterlijk niveau.

b. Aan welke teksten van de bijbel (zowel eerste als tweede testament) of aan welke elementen van de liturgie doen sommige woorden, uitspraken, beelden je denken?

c. Vragen naar de inhoud van de tekst. Wat gebeurt hier eigenlijk, verstaan we dat? Wat strookt er niet met de logica? Waarom zijn sommige details vermeld? Dit zijn vragen waarop geen duidelijk of juist/fout antwoord te formuleren valt, maar waarover samen met de groep in gesprek gegaan wordt. Hoe verstaan anderen het, wat zouden zij hier op zeggen?

Stap 3: Na al wat we gehoord hebben... kunnen we nu uit het verhaal halen wat voor ons belangrijk is. Is er een beweging in het verhaal? Welke? Wie speelt er mee in het verhaal? Wat gebeurt er met die mensen? Treedt er een verandering op?

Stap 4: het symboolpaneel

Ieder groepje krijgt een prikbord of legblad en een set symboolfiguren. Bij de figuren hoort een korte uitleg.

Opdracht: beeld deze situatie uit aan de hand van de symbolen. Welk symbool willen we gebruiken? Waarom dat symbool? Waarom in die houding?

Stap 5: Uitwisselen

Aansluitend bekijken we samen de verschillende taferelen. Elk groepje mag zijn tafereel ook verduidelijken. Belangrijk om op het spoor te komen: Waar staat Jezus, waar staat God, waarom heb je dat zo in beeld gebracht?

Als we alle panelen bekeken hebben: Wat hebben we voor nieuws ontdekt?

Bijkomende info:

Om een afspraak te maken, gelieve rcontact op te nemen met de lesgever: chris.smits@telenet.be of telefonisch via 015/ 76 18 38 of 0499/ 45 74 56.

De vermelde prijs is voor het hele team. De factuur wordt na afloop van de activiteit vanuit DPB-OND naar de school gestuurd.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Dit initiatief duurt 2u.

Max. aantal deelnemers: 15 


Voor dit initiatief mogen maximum 1 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 200,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1: (10 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.