Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MLO-1 Regionale vakvergadering LO: Van ‘moetivatie’ naar goesting binnen LO: De leerkracht als motiverende coach!

Doelstellingen:

* Reflecteren over eigen lesgeefpraktijk vanuit de verschillende motivatietypes en de psychologische basisbehoeften van leerlingen

* Toepassen van motiverende strategieën in een rollenspel

Doelgroep:

Leerkrachten secundair onderwijs + buitengewoon secundair onderwijs Lichamelijke Opvoeding

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Wat mij motiveert in mijn job als leerkracht LO is dat ik aan het einde van het schooljaar kan zeggen dat mijn leerlingen vooruitgang hebben geboekt, dat ze iets bijgeleerd hebben op het vlak van beweging, gezondheid en sociaal functioneren. Als leerlingen mij vertellen dat ze hun grenzen verlegd hebben en dat hun zelfvertrouwen is gegroeid, wel dan ben ik oprecht blij. Dat is de reden waarom ik deze job koos!”

 

Een basisvoorwaarde om deze doelen te bereiken is dat leerlingen gemotiveerd zijn en dat ze betrokken zijn bij het lesgebeuren. Echter, ook tijdens lessen LO merken we vaak dat kinderen en jongeren niet altijd even gemotiveerd zijn. Hierdoor rijst de vraag wat je als lesgever kan doen om een motiverend leerklimaat te creëren.

Tijdens deze interactieve workshop wordt vanuit het motivationeel perspectief van de Zelf-Determinatie Theorie een innoverend licht geworpen op de huidige lesgeefpraktijk. Waarom zijn sommige leerlingen gemotiveerd voor LO en anderen niet? Hoe kan ik als LO-leerkracht op een gepaste wijze inspelen op de behoeften van de leerlingen, teneinde een optimale motivatie te promoten? Aan de hand van heel concrete en bruikbare tips worden alternatieve handelingsmogelijkheden aangereikt om als leerkracht motiverend op te treden tijdens de les L.O. Daarnaast kunnen deze motiverende strategieën onmiddellijk uitgeprobeerd worden in een authentieke lessituatie onder de vorm van microteaching.  

Strategie en methode:

Interactieve workshop en rollenspel (microteaching)

In de namiddag wordt de link met de praktijk gelegd (bewegingsgebieden gymnastiek, rope skipping, balsport)

Bijkomende info:

Koffie/water/kopieerwerk zijn inbegrepen in de kostprijs.

’s Morgens is een bestelling van broodje(s) mogelijk voor de middagpauze. Dit is niet in de prijs begrepen.

Lesgevers zijn prof. dr. Leen Haerens en Drs. Nathalie Aelterman.  

 

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Vrijblijvend mee te brengen:

Hoe motiveer jij je leerlingen? Breng een attribuut (sportmateriaal, kijkwijzer, …), beeldmateriaal, krantenartikel, foto,… mee dat je gebruikt om de motivatie en betrokkenheid van je leerlingen te bevorderen.


Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Miniemeninstituut (Inschrijven afgesloten)
Diestsestraat 163
3000 Leuven (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 11 december 2013 van 09:30 tot 16:00
Sint-Jan Berchmansinstituut ASO/TSO/BSO (Inschrijven afgesloten)
Begijnhofstraat 3
2870 Puurs (Kaart)
  • Reeks 2: (Voorbij)
    • donderdag 12 december 2013 van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.