Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MGK-1 Een gelijk onderwijskansenbeleid voeren ... The game is niet over (Traject)

Doelstellingen:

TRAJECT:

 • Voeling en inzicht krijgen in het voeren van een  gelijk onderwijskansenbeleid.
 • Informeren, sensibiliseren en materialen aanreiken om een gelijk onderwijskansenbeleid te voeren.
 • Doelgericht en efficiënt een gelijk onderwijskansenbeleid ontwikkelen dat gericht is op kansenbevordering.
 • Ideeën en ervaringen uitwisselen over de grenzen van de school- en scholengemeenschap.
Doelgroep:

Directeurs, zorgcoördinatoren, GOK-gangmakers,  leden GOK/zorg-teams die ruimte krijgen/hebben om de opgedane inzichten om te zetten in reële acties.

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:
 • Sensibilisering en bewustwording

 Meer inzicht krijgen in de leefwereld van de kinderen met een kleine, maar zwaar beladen rugzak.

Kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan hangen sterk samen met het sociaal milieu waarin ze leven. Verklaringen daarvoor zijn onder meer de materiële situatie, de ongelijke toegang tot cultuurgoederen, de afstand tussen de thuis-  en de schoolcultuur, de kloof  tussen de thuistaal en de schooltaal  en de verschillen in onderwijsondersteuning die de ouders bieden.

 • Reflectie over huidige en gewenste gelijk onderwijskansenbeleid

 In alle scholen leven opvattingen over kansengelijkheid, kwaliteit van onderwijs.

In sommige scholen verschillen leraren hierover van mening, of weten ze te weinig van mekaars opvattingen, het schoolteam moet nog groeien in gedeelde visie.

Elders is er een duidelijk uitgeschreven opvoedingsproject, dat richting geeft aan beslissingen, keuzes en werking.

Om te groeien van het bestaande naar het wenselijke brengt de school duidelijk in kaart wat haar beginsituatie is.

 • Het bruisend gelijk onderwijskansenbeleid versterken vanuit inzicht

Werk maken van een gelijk onderwijskansenbeleid gaat over concrete en samenhangende doelen en acties  en over de vraag  of het voor de doelgroep leer- en ontwikkelingswinst oplevert.

Dat houdt onder meer in dat het vooral maatwerk zal zijn, aansluitend bij de specifieke context en de eigen populatie met eigen noden en uitdagingen.

 • Reflecteren over de reeds genomen initiatieven, ervaringen uitwisselen en expertise delen.
Bijkomende info:

BEGELEIDINGSTRAJECT: bestaat uit 4 volledige dagen

Omdat het gaat om een begeleidingstraject, verwachten we het engagement om deel te nemen aan alle sessies.

De prijs omvat alle kosten van locatie, kopies en een broodjeslunch voor de 4 dagen.

Er kunnen max. 2 personen per school inschrijven.

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Wie intekent, neemt deel aan het hele traject.


Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 31 oktober 2013 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 90,00 Euro
Lesgever: Peirlinck Kati
Verbeken Greet
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DPB Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 5 november 2013 van 09:30 tot 15:00
  • donderdag 23 januari 2014 van 09:30 tot 15:00
  • donderdag 13 maart 2014 van 09:30 tot 15:00
  • maandag 19 mei 2014 van 09:30 tot 15:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.