Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MIP-1 Aan de slag met je IDP6-rapport

Doelstellingen:

Welke stappen kan je als schoolteam zetten om met het IDP6-rapport aan de slag te gaan? 

Doelgroep:

Directies, zorgcoördinatoren, zorgleerkrachten en/of beleidsondersteuners:

-      die voor het eerst aan IDP6 hebben deelgenomen,

-      of die nog nooit met het IDP6-rapport aan de slag zijn gegaan,

uit om deel te nemen aan een introductiesessie rond het werken met het IDP6-rapport.

De deelnemers voerden de resultaten van IDP6 elektronisch in of namen online deel. Ze beschikken over het gedownloade IDP6-rapport 2013.

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

De resultaten van de interdiocesane proeven (IDP) zijn outputgegevens waarmee de school haar eigen werking kan beoordelen. Ze helpen een antwoord te vinden op de vraag of men erin slaagt de getoetste leerplandoelen van de leergebieden Nederlands en wiskunde doorheen de basisschool bij de leerlingen te realiseren. De resultaten kunnen gebruikt worden bij de evaluatie van de schoolwerking.

Strategie en methode:

Marleen Duerloo en Bart Masquillier, pedagogisch begeleiders van VVKBaO, leggen uit hoe je aan de hand van een lees- en kijkwijzer het eigen IDP6-rapport kunt lezen en analyseren.

Bijkomende info:

De deelnemers brengen hun IDP6-rapport van 2013 mee naar de sessie

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 10 oktober 2013 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 10,00 Euro
Lesgever: Duerloo Marleen
Masquillier Bart
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DPB Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • maandag 14 oktober 2013 van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.