Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MGB-13 Hoekenwerk stimuleert levensbeschouwelijke groei (voor individuele leraars)

Doelstellingen:

Zie Inhoud

Doelgroep:

Leermeesters r.-k.g. + leerkrachten basisonderwijs

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Het hoekenwerkaanbod in het vak godsdienst heeft als doel een proces van ervaringsbetrokken leren op te zetten waarbij het kind in al z’n aspecten aangesproken wordt.  Niet alleen het cognitieve maar ook de waarneming, de gevoelens, de fantasie en verbeeldingskracht, de verwondering en speelsheid. Met aandacht voor eigen betekenisgeving, intenties, verlangens en waarden. Met ruimte voor het zelfstandig uiten en vormgeven, voor lichaamstaal, handelingen, vaardigheden en attitudes. Kinderen worden zich bewust van zinvolheid en schoonheid, verbondenheid, humor, rust, diepgang en geloof.

Leerkrachten maken kennis met frisse creatieve methodieken: vele vormen van impressie, expressie, communicatie… via drama, schilderen, poppenspel, dans, collage, filosoferen, knutselen, spel, muziek… Ze kunnen daarbij kiezen uit een 50 tal verschillende ‘hoeken’ rondom één thema of bijbelverhaal. Elke hoek is een stapsteen voor de ontwikkeling van de eigen levensbeschouwelijke leerroute.

Doorheen het actief participeren aan hoekenwerk kunnen leerkrachten diverse aspecten van levensbeschouwelijk leren  ervaren i.f.v de realisatie van de basisvisies van het leerplan godsdienst. Volgende aspecten van de visie komen expliciet aan bod:

Open communicatie met en tussen kinderen. Verdiepende gespreksvoering. Bevordering van religieuze groei (in zones van naaste ontwikkeling). Levensbeschouwelijk leren op de maat van elk kind. Groeien in verbondenheid met zichzelf, de ander, de gemeenschap, de natuur en cultuur. Verkennen van aspecten van christelijke inspiratie (in relatie tot andere zienswijzen) Omgaan met verscheidenheid, differentiatie en brede zorg. Inter-levensbeschouwelijk communiceren. Kindgestuurd leren. Leergebied overschrijdend leren (taal, wereldoriëntatie, muzische vaardigheden).

De reflectie bij het hoekenwerk focust op: de didactische uitwerking van hoekenwerk; de diverse aspecten van levensbeschouwelijk leren; de leerwijzen en leerroute i.f.v de diverse onderwijsdoelen. Er is aandacht voor de vaardigheden, houdingen en leerstijlen van de leerkracht als begeleid(st)er van leerprocessen in hoekenwerk.

Bijkomende info:

Johannes XXIII-seminarie bevindt zich naast het Lemmensinstituut, Lemmensberg1 te 3000 Leuven (vroeger heette deze straat Herestraat) vlakbij UZ Gasthuisberg. De locatie is terug via afrit ‘Gasthuisberg’ bereikbaar.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Voor dit initiatief moeten tenminste 12 deelnemers inschrijven.


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 24 februari 2014 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 30,00 Euro
Lesgever: Agten Jean
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Johannes XXIII-Seminarie (Inschrijven afgesloten)
Lemmensberg 1
3000 Leuven (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 26 februari 2014 van 14:00 tot 17:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.