Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MBU-1 Studiedag “Keuzebegeleiding van BuBaO type 1,3,8 naar (Bu)SO: concreet aan de slag !”

Doelstellingen:

Inzicht verwerven in de verschillende fasen van het keuzeproces, succesfactoren en knelpunten.

Concrete materialen in werking zien, die bij keuzebegeleiding in de klas ingezet kunnen worden.

Ervaringsuitwisseling met CLB. 

Doelgroep:

Leerkrachten eindklassen type 1-3-8 en CLB- medewerkers. 

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Deze studiedag is het vervolg op de studiedag van 22/11/2012 over overstap van BuBaO type 1, 3, 8 naar (Bu)SO. De vraag naar kennismaking met materialen en methodieken werd gesteld. Hierop zal deze dag een antwoord geven !

A. Algemene inleiding

Onderwijsactualiteit van invloed op het keuzeproces (o.a. M-decreet, inschrijvingsdecreet, integrale jeugdhulpverlening IJH)

‘Op stap in het keuzeproces’:

  • Welke fasen onderscheiden zich?
  • Wat zijn de succesfactoren en knelpunten?
  • Wat is de rol van leerkrachten hierin?
  • Wanneer is CLBadvies nodig?,…
  • Welke methodieken kunnen ons hierbij helpen?

 

B. Materialenbeurs in werkwinkels (1 om 11.30u, 1 om 13.30u) , keuze uit:

Werkwinkel 1: Inzetten op belangstelling & talenten van leerlingen

Talentenarchipel (Daisy Boonen, vormingswerker en onderwijscoach CEGO)

I-like en I-photo (Goele Valgaeren, VLCB-PVOC Vlaams-Brabant en Brussel)

Werkwinkel 2: Kennismaking met beroepen

Beroepenhuis Gent, voorstelling aanbod BuO (Sara Kooyman)

Welke materialen kan je gebruiken in de klas? (Jean-Marie Van Steenwinckel, VCLB-PVOC   Vlaams-Brabant en Brussel

Werkwinkel 3: Ouderbetrokkenheid

Suggestielijst ‘goede gesprekken met ouders’, gegroeid vanuit een samenwerkingsproject    tussen CLBs van Leuven en kansarme ouders (David Verhaeren, VCLB Leuven)

Kies Raak! zijn methodieken, activiteiten en materialen rond de overgang van het lager    naar het secundair onderwijs. Ouders en leerlingen doorlopen samen het proces. Versie   voor BuO is in ontwikkeling. (Gert Rooms en Liese Vanderauwera, De Schoolbrug      Antwerpen)

Ouders als partner in het keuzeproces. (Evy Meert, VCLB-PVOC Antwerpen) 

 Werkwinkel 4: BuBaSOfiche

 Welke elementen worden hierin opgenomen ? Hoe gebruiksvriendelijk is deze fiche bij het keuzeproces (Ingrid Amand en Heleen Haine van Damiaanschool, Tremelo)

 

C. Reflectiemoment

Hoe kan je hiermee, samen met je CLB-medewerker, verder aan de slag op je eigen school ?

Strategie en methode:

Plenum, workshops, intervisie

Bijkomende info:

Kies voor een workshop uit reeks 1 (11.30 u) en voor een workshop uit reeks 2 (13.30 u). Het zijn telkens dezelfde workshops die aangeboden worden.

In de prijs is de lunch begrepen.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 7 februari 2014 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 45,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DPB Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 11 februari 2014 van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.