Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MBB-2 Terugkomdag voor startende leerkrachten in het kleuter- en lager onderwijs (ook BuBaO)

Doelstellingen:

*  Inhoudelijke input over onderwijsgerelateerde thema’s vanuit bevraging tijdens opendeurdag voor startende leerkrachten op 8 oktober 2013.

*  Aan beginnende leerkrachten kansen bieden tot uitwisseling van ervaringen.

*  Gezamenlijk reflecteren over diverse aspecten in verband met leren en onderwijzen.

Doelgroep:

Alle leerkrachten van het lager- en het kleuteronderwijs ( ook leerkrachten BuBao en leerkrachten bewegingsopvoeding! ) die voor het eerst ingestapt zijn tijdens de voorbije 2 schooljaren (2012-2013 en 2013-2014)

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

09.00u onthaal en koffie

09.30u start van de gekozen werkwinkel

12.00u einde

Er is keuze uit 7 werkwinkels. Deze worden gegeven door de pedagogisch begeleiders.

Voor toelichting bij elke werkwinkel, klik hier

WW1: Communicatie en gesprekken met ouders (Kristof Dupont)

WW2: Evaluatievormen op klasniveau (Johan De Bleser)

WW3: Differentiatie – doelgroep lagere school (Greet Heyvaert)

WW4: Het ontwikkelingsplan voor leerkrachten kleuterschool (Marijke Drossaert)

WW5: Omgaan met taalzwakke kinderen - doelgroep onderbouw (Antonio Cristiano)

WW6: Loopbaan en evaluatie van onderwijspersoneel (Wouter Jaecques)

WW7:  Het agenda in de kleuterschool (Bart Mertens)

Strategie en methode:

Keuze uit werkwinkels

Bijkomende info:

Deze terugkomdag is gratis voor wie al deelnam aan de Opendeur startende leraars van 8 oktober 2013.

Voor wie niet aan deze Opendeur deelnam, wordt 10 euro gefactureerd.

 

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 22 april 2014 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 10,00 Euro
Lesgever: Pedagogische Begeleidingsdienst regio Mechelen-Brussel
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DPB Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 23 april 2014 van 09:30 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.