Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MGO-4 Klaar voor de interlevensbeschouwelijke samenleving: dialoog in de klas

Doelstellingen:

- Leerkrachten motiveren om met ILC-DS aan de slag te gaan

- De ILC-DS verkennen, verdiepen.

- De ILC-DS koppelen aan het leerplan.

- Vertrekkend vanuit de beginsituatie van eigen leerlingen en lesmateriaal de ILC-DS (interlevensbeschouwelijke competenties voor dialoog en samenleven) toepassen.

Doelgroep:

Godsdienstleraren secundair onderwijs

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Deze nascholing beoogt leraren RKG in het secundair onderwijs te bekwamen in het omgaan met ILC-DS.


In deze module ontdekken de deelnemers wat er precies met de 24 kennis- en vaardigheidscompetenties bedoeld wordt. Wat betekenen en bedoelen ze, wat is er de onderlinge samenhang en logica van? Welke vaardigheden heb ik nodig als getuige, specialist en moderator om de competenties van interlevensbeschouwelijke dialoog en samenleven te oefenen met de leerlingen?  Verder gaan de deelnemers onder begeleiding aan de slag met eigen en ander lesmateriaal. Ze herbestemmen gebruikte impulsen en opdrachten met het oog op de competenties van interlevensbeschouwelijke dialoog en samenleven.

Strategie en methode:

Verkenning van de competenties / uitwisseling / didactische suggesties / vanuit eigen materiaal aan het werk

Bijkomende info:

De leraren brengen zoveel mogelijk materiaal mee dat zij zelf hanteren in de lessen.

De nascholing wordt voorlopig op drie momenten / locaties aangeboden en duurt een hele dag. 

Het is de bedoeling om in de nabije toekomst een gelijkaardig initiatief te plannen in de buurt van Dilbeek.

Kies bij de inschrijving duidelijk voor de juiste reeks:

REEKS 1: 17.03.2014 (09.00-16.00 uur) DPB Mechelen

REEKS 2: 18.03.2014 (09.00-16.00 uur) DPB Mechelen

REEKS 3: 19.05.2014 (09.00-16.00 uur) Oude Abdij Kortenberg

In de prijs is een broodjeslunch begrepen.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

De competenties voor interlevensbeschouwelijk dialogeren en samenleven werden onlangs in het Vlaams Parlement goedgekeurd. De verschillende erkende instanties van de verschillende levensbeschouwingen en godsdiensten verbonden zich er toe om er voortaan werk van te maken. Voor de godsdienstleraren in het katholiek onderwijs is er een inspanningsverplichting om met leerlingen aan deze competenties te gaan werken.

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 5 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: Van Rompay Jos
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DPB Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • maandag 17 maart 2014 van 09:00 tot 16:00
  • Reeks 2: (Voorbij)
    • dinsdag 18 maart 2014 van 09:00 tot 16:00
Oude Abdij Kortenberg (Inschrijven afgesloten)
Abdijdreef 22
3070 Kortenberg (Kaart)
  • Reeks 3: (Voorbij)
    • maandag 19 mei 2014 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.