Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MBS-1 Talent (h)erkennen: de kracht van waarderen (BASO-dag voor SG Mechelen)

Doelstellingen:

Overgang BaO - SO

Doelgroep:

Leraren 5de en 6de leerjaar, zorgcoördinatoren en directies Basisonderwijs van SG Mechelen

Leraren, leerlingenbegeleiders 1ste graad, coördinatoren en directies SO van SG Mechelen

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

PROGRAMMA

08.45 uur        Onthaal

09.10 uur        Welkom door Kristof Dupont

09.15 uur        Lezing: ‘De kracht van waarderen’ door Luk Dewulf

10.45 uur        Pauze

11.00 uur        Keuze uit workshops 1 tot 5

12.30 uur        Lunch

13.30 uur        Keuze uit workshops 1 tot 5

15.00 uur        Einde

 

INHOUD

Lezing: De kracht van waarderen door Luc Dewulf

Gelukkige en zelfverzekerde kinderen, dat wenst toch iedereen? Maar hoe kun je als ouder, leerkracht, opvoeder, begeleider … hierbij helpen? “Door kinderen aan te spreken op hun talent”, zegt Luk Dewulf. “Focus op hun passie en wat ze kunnen, in plaats van te kijken naar waar ze minder sterk in zijn. Want tenslotte is niemand perfect.” Kiezen voor je talenten, bezorgt je een blijvende goesting om te leren en te werken. Want door te doen waar je goed in bent, laad je niet alleen voortdurend je energie terug op, het bezorgt je ook een positief zelfbeeld, meer veerkracht en zelfvertrouwen. Deze strategie werkt evengoed voor kinderen en jongeren.

In zijn lezing gaat Luk Dewulf  op een boeiende manier dieper in op het belang van talenten bij kinderen en jongeren. Hij toont hierbij aan hoe invloedrijk de ontwikkeling ervan is voor hun toekomst en geluk. .

Luk Dewulf zoekt in zijn werk op alle mogelijke manieren hoe hij kracht kan losmaken en ontwikkelen bij individuen en organisaties. Hij verdiepte zich in positieve psychologie en talentontwikkeling en is een veel gevraagd spreker in binnen- en buitenland.

 

Workshop 1   MY DIGITAL ME junior door Nathalie Briessinck, projectleider DBO

Breed evalueren begint bij de leerling zelf. Wie ben ik? Zelfreflectie is een proces dat groeit. Talenten en interesses hebben een invloed op iemands studieloopbaan en carrière. Een goede visie en ondersteuning van op de schoolbanken is noodzakelijk.

Workshop 2  Actieve en coöperatieve werkvormen! Hoe? Wat leveren ze op? door Jurn Van den Meerssche, projectleider VLAJO

Actieve en coöperatieve werkvormen kunnen in verschillende lessituaties ingezet worden, met telkens een ander doel. In deze workshop leer je verschillende werkvormen kennen. We bootsen lessituaties na waarin je zelf actief en coöperatief aan de slag gaat. We staan stil bij de brede evaluatiekansen die zich binnen deze leeromgeving voordoen.

Workshop 3   Kies wijs door Wim Van Dessel, directeur basisschool Ursulinen Mechelen

Leerlingen van het 6de leerjaar basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs maken belangrijke keuzes in hun (school)loopbaan. Kies Wijs wil leerlingen helpen kiezen op basis van wie ze zijn, wat ze goed kunnen en waar hun talenten liggen. Al te vaak gebeurt het nog dat jongeren een studie kiezen op basis van wat hun vrienden gaan doen, van wat sociaal wenselijk is … Studiekeuzes die niet vertrekken vanuit de talenten/competenties en motivatie van jongeren zorgen er soms voor dat een leerling niet op zijn plaats zit in een bepaalde studierichting. Kies Wijs wil hierop een antwoord bieden en jongeren en hun ouders helpen bij deze keuzes: Hoe kan je leerlingen helpen zichzelf beter te leren kennen? Hoe kan je hen de juiste woordenschat aanreiken om over ‘talenten/competenties’ te praten? Hoe betrek je ouders hierbij? Hoe, tot slot, geef je de leerlingen extra troeven in handen om beter keuzes te kunnen maken? Basisscholen Ursulinen Mechelen en Hagelstein werken al verschillende jaren met het project ‘Kies Wijs’ ontwikkeld door RESOC. In de workshop laten we proeven van de verschillende onderdelen.

Workshop 4    Ik kies voor mijn talent – toolbox door Myriam Heeremans, projectleider RESOC

Talent is niet gelijk aan een persoon: ieder persoon heeft talenten. In elke mens zitten bijzondere gaven die, als ze hun plek krijgen, hem gelukkiger doen zijn én die de context waarbinnen hij functioneert mooier maken. Kijken naar talent past binnen de positieve psychologie, die hoe langer hoe meer aan populariteit wint. Simpel gezegd komt het er op neer dat je aandacht richt op wat werkt, op dat wat energie geeft. Men gaat er vanuit dat de kiem voor iedere verandering al in het individu ligt en de kunst erin bestaat om deze kiemen (talenten) op te sporen en te vergroten. De talententoolbox van Luk Dewulf helpt groot en klein om te ontdekken wat jouw talenten zijn. Hoe kun je ze herkennen thuis en op het werk?
Hoe haal je meer uit je talenten? Waar komen je talenten helemaal tot hun recht? Wanneer kom je met je talent in de problemen? Wat doe je met de dingen waar je echt niet goed in bent? Deze toolbox met 40 duidelijk omschreven talenten en hefboomvaardigheden helpen je om aan de slag te gaan met je talenten. Met inspirerende werkvormen en tools om individueel, in team, in coaching en met leerlingen te gebruiken.

Workshop 5   Kernkwadrant van Ofman door Viviane Jehin, schoolbegeleider DPB

Het kernkwadrant van Ofman is een model dat toelaat om leerlingen bewust te maken van hun kernkwaliteiten. Door hen te laten verwoorden wat ze bij zichzelf en elkaar waarderen, kunnen we hen coachen in het ontdekken van hun talenten. Tegelijk kunnen we hen leren reflecteren over mogelijke valkuilen/allergieën en uitdagingen in hun groei naar volwassenheid. Het model dat ook in spelvorm beschikbaar is, laat leerlingen toe om zowel hun eigen functioneren als hun interactie met anderen onder de loep te nemen.   

 

U stelt zelf uw programma samen en geeft uw keuze van workshops door in volgorde van voorkeur – graag zowel voor de voor- als de namiddag drie workshops aanduiden. Wij proberen in de mate van het mogelijke rekening te houden met uw voorkeuren bij de verdeling van de deelnemers over de workshops. 

Strategie en methode:

Lezing en workshops (aangeboden in 2 reeksen, VM en NM)

Bijkomende info:

OPGELET! Vermits dit een activiteit is van de SG zijn de betalingsmodaliteiten niet als gebruikelijk.

Het bedrag van € 40 per ingeschreven deelnemer moet met vermelding van naam en school overgeschreven worden op rekeningnummer BE29 7330 0978 1064 van SG KSO regio Mechelen en dit voor 1 mei 2014. Uw inschrijving wordt pas als definitief beschouwd zodra wij uw betaling ontvangen hebben. De onkostennota wordt u nadien toegestuurd.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Inschrijven kan enkel met de schoolcode.

 


Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 9 mei 2014 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DPB Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • vrijdag 16 mei 2014 van 08:45 tot 15:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.