Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BSO Starterskit voor (D)BSO-leraren

Doelstellingen:

Inzichten verwerven over hoe je als beginnende leraar kan omgaan met diversiteit binnen (D)BSO en BuSO. Ervaren hoe je als leerkracht de betrokkenheid van leerlingen kan verhogen.

Doelgroep:

Beginnende leraren in DBSO, BSO en BuSO

Aanbieder: Vicariaat Onderwijs Gent
Inhoud:

Focus op het profiel van de (D)BSO en BuSO-leerling aan de hand van de vragen die leven bij startende leraren. Uitwisselen van concrete tips om de interactie met leerlingen te optimaliseren.

Strategie en methode:

Interactieve werkvormen.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 10 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Decavel Marijke
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Info: 09 269 14 90 - pedic@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesaan Onderwijsbureau (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 4 september 2013 van 13:30 tot 16:30
  • Reeks 2: (Voorbij)
    • woensdag 11 september 2013 van 13:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.