Aanmelden
Laden…

Even geduld...

DBL1 Dagen Beginnende Leraren

Doelstellingen:
 • Beginnende leraren kennis laten maken met de diocesane pedagogische begeleiding (DPB).
 • Hen een aanvangsbegeleiding aanbieden rond de voor de onderwijspraktijk cruciale thema’s als klasmanagement, evaluatie van leerlingen en de vakspecifieke onderwijsaanpak.

Doelgroep:

Beginnende leraren: pas afgestudeerden, neveninstromers in het onderwijs en leraren die een nieuw vak geven (deze laatsten nemen enkel deel aan het namiddaggedeelte en betalen slechts 10 euro)

Aanbieder: Vicariaat Onderwijs Gent
Inhoud:

Dit begeleidingsaanbod is een belangrijk deel van het begeleidingstraject voor beginnende leraren. Het aanbod voor 1ste jaars bestaat uit anderhalve dag: een woensdag bij de aanvang van het schooljaar en een woensdagnamiddag in februari. Tijdens de voormiddag van de eerste dag wordt vakoverschrijdend gewerkt rond het thema klasmanagement. De beide namiddagen bestaan uit een vakoverleg onder leiding van de vakbegeleider. We willen benadrukken dat ook hier trajectmatig wordt gewerkt. Leraren die meerdere vakken geven, volgen daarom voor hun hoofdvak zowel het vakoverleg in oktober als februari.

Zowel de dag in oktober als die in februari wordt twee keer georganiseerd. De vakken worden evenredig verdeeld over de ontdubbelde dagen. Dat biedt leraren die dat wensen de kans om op de ontdubbelde dag (indien de verdeling van de vakken over de dagen dat toestaat) voor een tweede vak een vakoverleg te volgen (bijkomende kostprijs: 10 euro). Het dagprogramma en de verdeling van de vakken over de ontdubbelde dagen vindt u in de mail die naar scholen en beginnende leraren verstuurd werd.

Bijkomende info:

 DAG 1: Op welke datum kun je welk vakoverleg volgen?

 

 

Woensdag 25 september 2013

1

Bouw en hout

Paul ROSIER

2

Economie

Katrien VAN DAELE

3

Elektriciteit

Johan LAMBRECHT

4

Geschiedenis

Tom DE PAEPE

5

Informatica

Greet VANDERBIESEN

6

Land- en tuinbouw

Ils AERTS

7

Lichaamsverzorging

Lieve VAN DER SPIEGEL

8

Lichamelijke opvoeding

Dirk DE BOCK

9

Mechanica

Maurits GOEMAN

10

Muzikale opvoeding

Teresa VAN BOXSTAEL

11

Nederlands (SG'en 34, 35, 36, 37, 38, 40 en 43)

Riet DE VOS

12

Nederlands (SG'en 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47 en 73)

Peter VAN DAMME

13

Omgangskunde

Annick VAN DER STRICHT

14

PAV/MAVO

Eddy DE MUNTER/Martine VAN OVERMEIREN

15

Personenzorg (huishoudkundige component)

Ingrid MOLEIN

16

Techniek

Pieter VAN DE STEEN

17

Toerisme

An CALLEMEYN

18

Verzorgende en verpleegkundige vakken

Annick VAN DER STRICHT

 

 

Woensdag 9 oktober 2013

19

Aardrijkskunde

Leen VAN HECKE

20

Biologie - chemie - NW (gezamenlijk vakoverleg met fysica)

Gerrit SCHUERMANS

21

Buso

Marco MALEGO

22

Duits

Martine GILLIS

23

Engels

Martine GILLIS

24

Esthetica

Teresa VAN BOXSTAEL

25

Frans (SG'en 34, 35, 36, 37, 45, 46 en 47)

Christel ARENS

26

Frans (SG'en 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 en 73)

Veerle HERTVELDT

27

Fysica - NW (gezamenlijk vakoverleg met bio en chemie)

Tamara DIELS

28

Handel

Katrien VAN DAELE

29

Hotel en Voeding

Patrick AMEYE

30

Humane wetenschappen

Eef ROMBAUT

31

Klassieke talen

Geert KENTANE

32

Mode

Isabelle TACK

33

Plastische opvoeding

Isabelle TACK

34

Wiskunde (SG'en 34, 35, 36, 37, 45, 46 en 47)

Luc DE WILDE

35

Wiskunde (SG'en 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 en 73)

Guy REYNTJENS

 
 

 

Dinsdag 22 oktober 2013 van 18.00 tot 20.00 uur (Marialand 31, 9000 GENT)

36

 Godsdienst (klasmanagement op 25/9 of 09/10 naar keuze)

Marie-Ann DE COCKER/Veronique MALFRERE

       

De nummers van de SG’en zijn terug te vinden via volgende URL: http://www.kogent.be/welkom/diocesane-pedagogische-begeleidingsdienst-dpb/secundair-onderwijs/scholengemeenschappen-en-be

 

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 50 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Bijdrage: 35,00 Euro
Lesgever: Pedagogische Begeleidingsdienst regio Gent
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Info: 09 269 14 90 - pedic@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sint-Gertrudiscollege (Inschrijven afgesloten)
Wegvoeringstraat 21
9230 Wetteren (Kaart)
 • Reeks 20130925: (Voorbij)
  • woensdag 25 september 2013 van 09:00 tot 16:30
 • Reeks 20131009: (Voorbij)
  • woensdag 9 oktober 2013 van 09:00 tot 16:30
Diocesaan Onderwijsbureau (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 20131022: (Voorbij)
  • dinsdag 22 oktober 2013 van 18:00 tot 20:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.