Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8313A-M02-team Zorgbeleid op school vanuit het vademecum zorg 2012. Leerkracht ≈ teamkracht!

Doelstellingen:

De deelnemers:

 • reflecteren vanuit ‘de leerkracht doet er toe’ (HGW) op leerkrachtenstijl en het begeleiden van leerprocessen;
 • ontdekken vanuit het vademecum zorg leerkrachtvaardigheden en krijgen methodes aangereikt om ze te versterken en optimaal te benutten;
 • zien in dat door leerkrachtvaardigheden te versterken de handelingsbekwaamheid en de teamkracht vergroten.
Doelgroep:

Schoolteams basisonderwijs ook voor zelfstandige  kleuter- of lagere scholen

Aanbieder: Vlaams Verbond van het Katholiek Onderwijs (VVKBaO) i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

We reflecteren op leerkrachtenstijl en de invloed op de klaspraktijk. Met het team gaan we op zoek naar de aanwezige krachten en talenten binnen de school. We reiken manieren aan om deze optimaal te in te zetten voor het creëren van krachtige leeromgevingen voor alle kinderen. We vergroten hierdoor de handelingsbekwaamheid van de leerkrachten waardoor de teamkracht groeit. Deze module is teamgericht.

Strategie en methode:

Methode

 • Individueel en in groep ontdekken, verkennen, en inoefenen van werkvormen voor zorgbreed werken op in de klas en op school;
 • Kennismaking met materialen.
 • Tussen de beide sessies voeren de leerkrachten individueel én in team een opdracht uit.
Bijkomende info:

Deze module bestaat uit:

 • een intake met het kernteam
 • een personeelsvergadering voor het schoolteam.
 • een studiedag (4 uur)voor het schoolteam.
 • extra nazorgsessie voor kernteam is mogelijk aan te kopen (€ 380,00).

Deze module is gebaseerd op het nieuwe vademecum zorg van VVKBaO

De inhoud van deze module is zowel op kleuter- als lager onderwijs gericht en wordt aangepast naargelang de doelgroep.

Projectleider: Greet Vanhove 02 507 06 86 – greet.vanhove1@vsko.be

Bij voorkeur inschrijven vóór 15 juni 2013.

De school ontvangt de verwerking van de evauatie voor de verdere implementatie.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 3 sessie(s)
Kwalificatie:

Verlenging

Voorwaarde:
 • Actieve deelname en bereidheid tot reflectie op de klas- en schoolpraktijk door  alle teamleden.
 • De school stelt een lokaal ter beschikking dat ruimte biedt voor actieve werkvormen.
 • De school heeft minstens 1 vademecum zorg in haar bezit en verzorgt het kopieerwerk.
 • Tussen sessie 1 en 2 zijn er minimum 6 weken en maximum 3 maanden.

Voor dit initiatief moeten minimum 5 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 30 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 1290,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.