Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8313A-M01-team Zorgbeleid op school vanuit het vademecum zorg 2012. Een continuüm van zorg op maat van mijn school;

Doelstellingen:

De deelnemers:

 • reflecteren vanuit handelingsgericht werken over de voorwaarden om een optimaal zorgbeleid  gedragen door het schoolteam te realiseren;
 •  bekijken de brede basiszorg van de school vanuit:
  1. Een krachtige leeromgeving;
  2. Afstemmen van de behoeften van de leerling;
  3. Betrokkenheid: samen school maken.
 • verkennen kansen om de teamkracht optimaal te ontdekken, te versterken en te benutten;
 • leren mogelijkheden tot handelingsgericht overleg op school met alle betrokkenen kennen.
Doelgroep:

Zorgteams samen met hun directeur per scholengemeenschap of per regio.

Aanbieder: Vlaams Verbond van het Katholiek Onderwijs (VVKBaO) i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

De brede basiszorg (fase 0) exploreren via een krachtige leeromgeving: een veilig leer- en klasklimaat, betekenisvol leren, rijke ondersteuning en interactie. We verkennen kansen om de teamkracht optimaal te ontdekken, te versterken en te benutten. We leren mogelijkheden tot handelingsgericht overleg op school met alle betrokkenen kennen. We reiken kansen aan om coachend zorg te dragen voor het schoolteam. Deze module is zorgteamgericht (inclusief directeur) per scholengemeenschap of per regio.

Strategie en methode:
 • Individueel en in groep ontdekken, verkennen en inoefenen van werkvormen voor zorgbreed werken in de klas en op school met het ganse team;
 • Kennismaking met materialen en het Vademecum zorg VVKBaO (2012).
 • Tussen de 2 sessies maken het zorgteam en de directeur een reflectieopdracht.
Bijkomende info:

Deze module is gebaseerd op het nieuwe vademecum zorg van VVKBaO en sluit aan bij het handelingsgericht werken.

Deze module bestaat uit:

 • Intake en 2 sessies van 3 uur.

De inhoud van deze module is zowel op kleuter- als lager onderwijs gericht.

Projectleider: Greet Vanhove 02 507 06 86 – greet.vanhove1@vsko.be

Bij voorkeur inschrijven vóór 15 juni 2013.

Afspraken voor lesplaats en data worden vóór 6 juli 2013 gemaakt.

De school ontvangt de verwerking van de evaluatie voor de verdere implementatie.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 3 sessie(s)
Kwalificatie:

Verlenging

Voorwaarde:

Actieve deelname door zorgteams en directeurs en bereidheid tot reflectie op de klas- en schoolpraktijk.

Elke deelnemer brengt het vademecum zorg, als werkboek, mee.

Organisatie per scholengemeenschap of per regio waarbij  een lokaal ter beschikking gesteld wordt in één van de scholen dat ruimte biedt voor actieve werkvormen.

De contactpersoon van de SG verzorgt het kopieerwerk.


Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 30 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 1290,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Op afspraak (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.