Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8313A-M04-Team Zorgbeleid op school vanuit het vademecum zorg 2012. Verdiepingstraject: Breed kijken naar kinderen en jezelf als opstap naar breed evalueren.

Doelstellingen:

De deelnemers:

 • leren talentontwikkeling en reflectiekansen te stimuleren vanuit de verworven kennis en vaardigheden rond zelfbeeld, horizonverruiming en keuzebekwaamheid;
 • ontwikkelen met het hele team een visie (en planning) om “Breed kijken” en handelingsgericht werken als basishouding te implementeren;
 • reflecteren op de eigen praktijk en toetsen deze aan de verworven kennis;
 • concretiseren ‘Breed kijken’ vanuit de gekozen focus (* keuzemogelijkheden) in doelgericht didactisch handelen;
 • leggen de link tussen breed kijken en breed evalueren en het vereiste groeiproces (keuze F).
Doelgroep:

Schoolteams basisonderwijs ook voor zelfstandige  kleuter- of lagere scholen

Aanbieder: Vlaams Verbond van het Katholiek Onderwijs (VVKBaO) i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

*Keuzemogelijkheden:

 1. Talentontwikkeling vanuit meervoudige intelligentie
 2. De leerkracht doet er toe (HGW)
 3. Keuzebekwaamheid ontwikkelen en keuzekansen creëren
 4. Kindercontact en reflectiegesprekken
 5. Portfolio
 6. Breed evalueren.

Concreet werken aan de ontwikkeling van een positief realistisch zelfbeeld vanuit de gekozen invalshoek A, B, C, D, E  of F. Hoe geeft dit een positieve stimulans in je klas en hoe geef je dit vorm? We leggen de link tussen de sterktes van breed kijken en de kansen om vormen van breed evalueren te ontwikkelen (keuze F).

Strategie en methode:

Individueel en in groep ontdekken, verkennen, spelen en inoefenen van werkvormen voor zelfconceptverheldering en breed kijken in de klaspraktijk. Kennismaking met materialen.

Bijkomende info:

Deze module bestaat uit:

 • een intake met het kernteam
 • een studiedag (4 uur) voor het schoolteam.
 • extra sessie mogelijk: een personeelsvergadering voor het schoolteam. Kostprijs extra sessie: € 380,00.

De inhoud van deze module is zowel op kleuter- als lager onderwijs gericht en wordt aangepast naargelang de doelgroep.

Projectleider: Greet Vanhove 02 507 06 86 – greet.vanhove1@vsko.be

Bij voorkeur inschrijven vóór 15 juni 2013.

De school ontvangt de verwerking van de evaluatie voor de verderder implementatie.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

 


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Vervolg basismodule

Voorwaarde:
 • Het schoolteam volgde het basistraject "Breed kijken naar kinderen en jezelf" of "Leerkracht ≈ teamkracht".
 • Actieve deelname en bereidheid tot reflectie op de klas- en schoolpraktijk door  alle teamleden.
 • De school stelt een lokaal ter beschikking dat ruimte biedt voor actieve werkvormen en zorgt voor het kopieerwerk.

Voor dit initiatief moeten minimum 5 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 30 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 910,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.