Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8312C-Ind Leiden van mijn team

Doelstellingen:

Tijdens deze driedaagse vorming worden deelnemers uitgenodigd om de meer klassieke positie van het kijken naar het individuele gedrag van teamleden te verrijken door het innemen van een heel ander standpunt.
Dat waarin we kijken naar de groep-als-geheel.

Een aparte entiteit met een eigen identiteit en specifieke wensen en verlangens. Die zich soms ook op een erg eigen-aardige manier toont. Met moeilijk te verklaren gedragingen die ons dan ook kunnen frustreren in ons niet-begrijpen van wat er aan de hand is.

In deze vorming willen we een aantal kapstokken en handvatten aanbieden om ons ‘verstaan’ van groepsprocessen te verhogen (wat ons ‘begrip’ hierdoor wellicht vergroot) . We verduidelijken en verlevendigen de theoretische aspecten met concrete schoolvoorbeelden en cases.

In het kijken door deze ‘groepsbril’ merken we dan ook hoe het teamlid soms zelfs gewoon de boodschapper van het team is en dat het individuele gedrag meer zegt over wat er in de groep aan de hand is dan over die concrete persoon.

In plaats van een ‘klassieke’ persoonsgerichte aanpak, die vaak maar een beperkt en tijdelijk effect heeft, gaan we in een volgende stap op zoek naar alternatieve interventies die de groep als geheel aanspreken en meer kans maken op een fundamentelere en langdurige verandering

Aanbieder: Vlaams Verbond van het katholiek basisonderwijs (VVKBaO) i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

De inhoud wordt door de deelnemers tijdens het programma mee vormgegeven en kan dus niet volledig op voorhand worden vastgesteld. Het programma is een afwisseling van behapbare theorie, besprekingen van cases en toepassingen op eigen doelgroep. Wat volgt zijn een aantal grote lijnen waar in het belang van het leerproces van afgeweken kan worden.

Dag 1: de exploratie van enkele groepsmechanismen zoals ‘rollen’ en ‘normen’ en ‘groepscultuur’ en de manier waarop zij, veeleer op onbewuste wijze, het team vormgeven en tot leven brengen. We kijken ook naar modellen van groepsontwikkeling en hoe we als leidinggevende ons team kunnen helpen evolueren en ons dienen te herpositioneren in de verschillende ontwikkelingsfasen van ons team.

Dag 2: Verdieping van onze kennis door het ontrafelen van een aantal zeer specifieke groepsfenomenen zoals het ‘Groepsfocale Conflict’ en ‘Groepsprojectieve Identificatie’. We focussen ons vooral op de wijze waarop ze in onze dagdagelijkse praktijk zichtbaar worden, hoe ze onze positie als directeur van een team kunnen beïnvloeden en op welke wijze we ermee aan de slag kunnen.

Dag 3: We kijken op welke verschillende manieren groepsbeslissingen kunnen genomen worden en welke parameters meespelen in het kiezen voor de meest geschikte methode. We werken met de door de deelnemers meegebrachte cases en oefenen met verschillende mogelijke interventies.

Strategie en methode:

De vorming is een interactief gebeuren waarin deelnemers worden uitgenodigd hun eigen praktijkervaring en expertise actief mee in te zetten. Tegelijkertijd gebruiken we de deelnemersgroep en de actuele ervaring van de deelnemers van deze groep als inspiratie en als toetssteen voor de aangebrachte theorie.

Bijkomende info:

Luk Peeters is zelfstandig sociaal agoog en psychotherapeut, is werkzaam als begeleider en instructeur bij Exponent Challenge Services en bij de Emotion Focused Psychotherapieopleiding voor volwassenen van de Faculteit voor Mens en Samenleving.

Sessies: 6 sessie(s)
Voorwaarde:
 • Directeurs basisonderwijs, coördinerende personen scholengemeenschap die de opleiding ProfS achter de rug hebben en/of minstens drie jaar ervaring hebben.
 • Men tekent in voor de ganse reeks.

Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 200,00 Euro
Lesgever: Peeters Luk
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Oude Abdij (Afgelast)
Drongenplein 27
9031 Drongen (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • maandag 20 januari 2014 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
  • maandag 17 februari 2014 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
  • maandag 17 maart 2014 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
DiNAC (Afgelast)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • donderdag 17 oktober 2013 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
  • maandag 18 november 2013 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
  • donderdag 12 december 2013 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.