Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8313J-05 Introductie in een bio-psycho-sociaal model

Doelstellingen:

Het functioneren van kinderen en jongeren in beeld kunnen brengen.

Inzicht verwerven in de complexiteit en interacties tussen stoornissen, beperkingen, participatieproblemen, externe en persoonlijke factoren.

De mogelijkheden van het ICF-CY model ontdekken bij de begeleiding van individuele leerlingen

Leren van elkaar.

Doelgroep:

GON- en ION-coördinatoren

Aanbieder: Vlaams Verbond van het katholiek buitengewoon onderwijs (VVKBuO) in samenwerking met de Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

Momenteel staat het ICF-CY kader sterk in de belangstelling.

ICF staat voor International Classification of Functioning. De CY staat voor de versie Children and Youth. Dit model (ook wel een bio-psycho-sociaal model genoemd) is ontwikkeld door de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om het functioneren van personen beter in beeld te kunnen brengen. Dit model is dus niet enkel bedoeld voor leerlingen met een handicap of een beperking, maar kan in principe gebruikt worden om het functioneren van alle leerlingen in beeld te brengen. Dit model biedt ook de mogelijkheid om de complexiteit en interacties tussen stoornissen, beperkingen, participatieproblemen, externe en persoonlijke factoren weer te geven.

Deze vorming is bedoeld als kennismaking met het ICF-CY model. Er zal tevens kort ingegaan worden op de mogelijkheden van het model bij begeleiding van individuele leerlingen, alsook op de mogelijkheden die dit model biedt om het specifieke aanbod van een bepaald type BuO in beeld te brengen.

Strategie en methode:

Lezing en interactieve oefeningen.

Bijkomende info:

Bijkomende informatie kan je bekomen bij de projectleider, Veronique  Decock veronique.decock@vsko.be

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Attest van deelname

Voorwaarde:

GON-coördinator of ION-coördinator


Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 15 maart 2014 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: Gheysen Tine
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 20 maart 2014 van 10:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.