Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8313N-Ind Observeren, reflecteren en coachen vanuit een visie? Een study visit aan Dene Magna inspireert

Doelstellingen:
 • De basisprincipes van observeren, reflecteren en coachen verkennen.
 • De school tijdens een driedaagse studiereis bezoeken.
 • Individueel en gezamenliljk reflecteren op het bezoek.
 • Individueel en gezamenlijk betekenis geven aan het bezoek.
 • Vanuit de gegeven betekenis acties plannen rond observeren, reflecteren en coachen in de eigen school.
 • Zich verdiepen in observatie-, reflectie- en coachingsvaardigheden.
 • Nagaan hoe een beleid rond observeren, reflecteren en coachen kan geïmplementeerd worden.
Doelgroep:

Directies en leidinggevenden, beleidsmakers onderwijs

Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

Het project biedt deelnemers de kans om de school te bezoeken, zich te verdiepen in observatie-, reflectie- en coachingsvaardigheden en na te gaan op welke manier een beleid rond observeren, reflecteren en coachen in de school kan geïmplementeerd worden.

Strategie en methode:

Het nascholingstraject spreidt zich over 6 dagen.

Dag 1 en 2: input over Dene Magna, input over observeren, reflecteren en coachen. Interactief verwerken.

Dag 3 – 5: bezoek aan Dene Magna met reflectie op wat men observeert.

Dag 6: verwerken van het bezoek in een aanzet tot implementatie binnen de eigen school.

Bijkomende info:

Dene Magna is een school gelegen in the Forest of Dean, een landelijk, ontvolkend gedeelte in de buurt van Gloucester, Engeland. Het is een public school die door de inspectie al jarenlang als outstanding wordt beoordeeld. Daarmee behoort deze school tot de top van de Engelse scholen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 9 sessie(s)
Kwalificatie:
 • Dit project wordt de derde keer aangeboden.
 • Directeurs kunnen een beroep doen op het vormingsfonds voor directeurs om de kostprijs te drukken.
Voorwaarde:
 • Bereid zijn het volledige traject mee te volgen.
 • Pedagogisch begeleiders van het VSKO betalen € 100,00 EURO minder.

Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 14 november 2013 inschrijven en tot en met vrijdag 1 november 2013 uitschrijven.
Bijdrage: 850,00 Euro
Lesgever: Vanderhauwaert Rik
Decuyper Marleen
Slegtinck Marina
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DNI_Dienst Nascholing en Internationalisering (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 21 november 2013
   DNI_Dienst Nascholing en Internationalisering Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:30 tot 16:30
  • woensdag 4 december 2013
   Dene Magna Abenhall Road GL17 0DU Mitcheldean Gloucestershire (kaart)
   van 08:00 tot 23:00
  • donderdag 5 december 2013
   Dene Magna Abenhall Road GL17 0DU Mitcheldean Gloucestershire (kaart)
   van 08:00 tot 23:00
  • vrijdag 6 december 2013
   Dene Magna Abenhall Road GL17 0DU Mitcheldean Gloucestershire (kaart)
   van 08:00 tot 23:00
  • dinsdag 21 januari 2014
   DNI_Dienst Nascholing en Internationalisering Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:30 tot 13:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.