Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8313T-Ind De leerkracht: een groeiende professional. Passie en perspectief. Professionele ontwikkeling en persoonlijke groei.

Doelstellingen:
 • Nadenken over je eigen didactisch, opvoedkundig en teamgericht handelen aan de hand van verschillende modellen;
 • Inzicht krijgen in je persoonlijke en vakkundige passies;
 • Komen tot persoonlijke aandachts- en werkpunten in je professionele omgeving;
 • Gerichte keuzes maken in functie van je eigen groeimogelijkheden.
Doelgroep:

De opleiding richt zich tot alle leraren, beleidsmedewerkers, paramedici en ondersteunend personeel uit alle onderwijsniveaus.

Aanbieder: Eekhoutcentrum i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

DAG 1 - PERSOON:

WAAR STA IK IN MIJN PROFESSIONELE ONTWIKKELING?

We reiken verschillende reflectiemodellen aan zodat je zicht krijgt op je eigen professionele ontwikkeling:

 • de kernkwadranten van Ofman;
 • het leerstijlenmodel van Kolb;
 • het SWOT-model van Humphrey;
 • het competentiespel van Luijmes.

We reflecteren aan de hand van deze individueel gekozen modellen over ons eigen professioneel profiel.

DAG 2 - PERSPECTIEF: WAAR WIL IK NAARTOE?

 • Tijdens deze opleidingsdag plaatsen we de opgedane inzichten in onze eigen professionele competenties in perspectief.
 • We staan stil bij ons professioneel zelfverstaan en gaan op zoek naar onze eigen subjectieve onderwijstheorieën.  We benaderen dit vanuit het kader van Dilts en Bateson. Deze theorie stelt dat we onze groei
  vanuit verschillende logische denkniveaus richting kunnen geven.
 • Vervolgens zoeken we een antwoord op volgende vragen:
  - Waar wil ik naartoe als leraar?
  - Waarom wil ik dit bereiken?
  - Hoe wil ik dit bereiken?
  - Welk tijdspad wil ik bewandelen?
  - Wat zijn de mogelijke hindernissen?
 • Hierdoor wordt  de basis gelegd voor een persoonlijk ontwikkelingsplan.

DAG 3 - PASSIE: WAAR HAAL IK INSPIRATIE?

 • Deze derde opleidingsdag is een inspirerende dag. Na de voorstelling van de verschillende POP’s, verken je de mogelijke bronnen van je professionele passie en je drive.
 • We staan ook stil bij onze eigen motivatiekillers en –boosters en leren de techniek van het omdenken waarbij we een probleem leren beschrijven als een kans en een moeilijkheid als een mogelijkheid.
Strategie en methode:

Deze interactieve opleiding heeft een sterk reflectief karakter. Er wordt gestreefd naar competentieverhogende ontwikkeling.

Bijkomende info:

U kunt hier de folder bekijken.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 6 sessie(s)
Kwalificatie:

Uitvoering van deze masterclass op een centrale locatie.

Voorwaarde:

Deze module gaat slechts door indien er voldoende inschrijvingen zijn. U wordt hiervan op tijd verwittigd.


Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 5 november 2013 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 380,00 Euro
Lesgever: Mervielde Daphné
Deneve Marcella
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DNI_Dienst Nascholing en Internationalisering (Afgelast)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • woensdag 6 november 2013 van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
  • dinsdag 19 november 2013 van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
  • maandag 2 december 2013 van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.