Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8313Q-Ind Finnish lessons. Teach less. Learn more.

Doelstellingen:

Kennismaking met een totaal verschillend onderwijssysteem dat gebaseerd is op een andere onderwijsfilosofie en maatschappijvisie. Het Finse onderwijssysteem overtuigt door zijn permanente topresultaten bij PISA-onderzoeken en kan een inspiratie zijn voor onze eigen school, scholengemeenschap en zelfs onderwijsbeleid.

Doelgroep:

Directies, coördinatoren van basis-, secundair en buitengewoon onderwijs, pedagogische begeleiding, besturen/inrichtende machten

Aanbieder: Hugo Winnelinckx, voormalig coördinerend directeur, deskundige Fins Onderwijs i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:
 • Hoe kun je gedifferentieerd onderwijs aanbieden en tegelijkertijd zowel voor wiskunde en wetenschappen als voor taal in de PISA-testen als Europese koploper schitteren?
 • Is het mogelijk om leerlingen tot hun 16 jaar heterogeen te groeperen en toch kwaliteitsvol onderwijs te bieden?
 • Kun je de kloof tussen de betere en de laagst scorende leerlingen op een significante wijze dichten... en tegelijkertijd  het welbevinden van de leerlingen (en leraren?) in belangrijke mate verhogen?
 • Biedt het Finse model een aanzet tot oplossing voor de kwalen waaraan ons Vlaamse onderwijs lijdt: ongekwalificeerde uitstroom, zittenblijven, uitval, het watervalsysteem, de reeds vermelde prestatiekloof, …
 • Finland zet zich op eigen(-zinnige) wijze af tegen globale tendensen die ten gevolge van Europeanisering en globalisering druk uitoefenen op het eigen onderwijssysteem.
 • Ondanks de socio-culturele verschillen met Vlaanderen kan Finland ons inspireren bij de zoektocht naar duurzame oplossingen voor een minder competitief en meer écht leerlinggericht Vlaams onderwijs… of ons minstens tonen dat het ook anders kan.
 • Finland reikt ons zeer interessante denkpistes aan om een aantal van onze Vlaamse onderwijskwalen te lijf te gaan.
 • Het goede wat we hebben behouden en het zwakke verbeteren wordt dus de uitdaging!
Strategie en methode:

Powerpoint, videofragmenten, relaas van eigen ervaringen

Bijkomende info:

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 30,00 Euro
Lesgever: Vanderhauwaert Rik
Winnelinckx Hugo
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Berthoutinstituut-Klein Seminarie 1 (Afgelast)
Bleekstraat 3
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • dinsdag 18 maart 2014
   DPB Mechelen-Brussel Varkensstraat 6 2800 Mechelen (kaart)
   van 19:00 tot 21:00 (Afgelast)
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Brugge (Afgelast)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • maandag 17 maart 2014 van 19:00 tot 21:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.