Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8313R-Ind-1 Basisvorming coachen naar persoonlijke GROEI

Doelstellingen:

De deelnemer:

 • brengt de eigen beginsituatie en de context van zijn school rond coachen in kaart;
 • verwerft achtergrondinformatie over coachen;
 • krijgt kaders aangereikt rond coachen;
 • oefent tijdens de eerste sessie de aangebrachte inhouden in;
 • probeert het geleerde tussen de sessies uit in de eigen praktijk;
 • deelt en versterkt het geleerde via collegiale consultatie en intervisie.
Doelgroep:

individuele personeelsleden, leidinggevenden en schoolteams

Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

De deelnemers maken kennis met het GROW en GROEI protocol voor coachen, proberen dit uit in een veilige omgeving en later in de eigen context. Het geleerde wordt versterkt in de terugkomsessie.

Strategie en methode:
 • Deze vorming bestaat uit twee sessies waarbij in de eerste sessie de theoretische kaders aangebracht worden en er praktisch geoefend wordt rond coachen.
 • Er is met enige tussentijd een tweede sessie waarbij de reeds opgedane praktijkervaring teruggekoppeld wordt.
Bijkomende info:

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Het initiatief zal pas doorgaan als er minimum 14 deelnemers ingeschreven zijn. U wordt op voorhand zeker nog verwittigd.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: Vanderhauwaert Rik
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DNI_Dienst Nascholing en Internationalisering (Afgelast)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • dinsdag 11 februari 2014 van 09:30 tot 12:30 (Afgelast)
  • donderdag 13 maart 2014 van 09:30 tot 12:30 (Afgelast)
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • woensdag 19 februari 2014 van 09:30 tot 12:30 (Afgelast)
  • donderdag 20 maart 2014 van 09:30 tot 12:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.