Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8313R-Ind-2 Feedback geven

Doelstellingen:

De deelnemer:

 • brengt de eigen beginsituatie en de context van de school in kaart voor feedback;
 • verwerft informatie rond feedback geven;
 • krijgt kaders aangereikt rond feedback geven;
 • oefent tijdens de eerste sessie de aangebrachte inhouden in;
 • probeert het geleerde tussen de sessies uit in de eigen praktijk;
 • versterkt het geleerde via collegiale consultatie en intervisie.
Doelgroep:

individuele personeelsleden, leidinggevenden en schoolteams

Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

De review van Timperley en Hattie over feedback geven en krijgen.

Strategie en methode:
 • Deze professionalisering bestaat uit twee sessies waarbij in de eerste sessie de theoretische kaders aangebracht worden en er praktisch geoefend wordt rond feedback geven en krijgen.
 • Er is met enige tussentijd een tweede sessie waarbij de reeds opgedane praktijkervaring teruggekoppeld wordt.
Bijkomende info:

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Het initiatief zal pas doorgaan als er minimum 14 deelnemers ingeschreven zijn. U wordt op voorhand zeker nog verwittigd.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: Vanderhauwaert Rik
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DNI_Dienst Nascholing en Internationalisering (Afgelast)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • woensdag 12 maart 2014 van 09:30 tot 12:30 (Afgelast)
  • maandag 24 maart 2014 van 09:30 tot 12:30 (Afgelast)
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • vrijdag 14 maart 2014 van 09:30 tot 12:30 (Afgelast)
  • woensdag 26 maart 2014 van 09:30 tot 12:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.