Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8313R-Ind-3 Praktijkonderzoek zelf opzetten

Doelstellingen:

De deelnemer:

 • zet de eigen beginsituatie en de context van   zijn school ivm praktijkonderzoek in kaart;
 • verwerft informatie hoe praktijkonderzoek   werk op scholen;
 • krijgt het kader van Nancy Dana aangereikt   rond praktijkonderzoek;
 • oefent tijdens de eerste sessie de   aangebrachte inhouden in;
 • doet een eigen praktijkonderzoek;
 • versterkt het geleerde via professionele leergemeenschappen.
Doelgroep:

individuele personeelsleden, leidinggevenden en schoolteams

Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

De deelnemers maken kennis met het model voor praktijkonderzoek van Nancy Dana en zetten hun eigen praktijkonderzoek op  in de eigen context. In de terugkomsessie wordt via het principe van effectieve professionele leergemeenschappen het geleerde gedeeld en versterkt.

Strategie en methode:
 • Deze professionalisering bestaat uit twee sessies waarbij in de eerste sessie de theoretische kaders aangebracht worden en er praktisch geoefend wordt rond feedback geven en krijgen.
 • Er is met enige tussentijd een tweede sessie waarbij de reeds opgedane praktijkervaring teruggekoppeld wordt.
Bijkomende info:

Rond deze materie wordt door DNI tevens een internationale Grundtvig/Comeniuscursus georganiseerd. (info comenius@vsko.be of grundtvig@vsko.be).

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Het initiatief zal pas doorgaan als er minimum 14 deelnemers ingeschreven zijn. U wordt op voorhand zeker nog verwittigd.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: Vanderhauwaert Rik
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DNI_Dienst Nascholing en Internationalisering (Afgelast)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • dinsdag 1 april 2014 van 09:30 tot 12:30 (Afgelast)
  • donderdag 24 april 2014 van 09:30 tot 12:30 (Afgelast)
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • woensdag 23 april 2014 van 09:30 tot 12:30 (Afgelast)
  • dinsdag 6 mei 2014 van 09:30 tot 12:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.