Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8313R-Team Professionele Leer-kracht voor uw team rond coachen, feedback of praktijkonderzoek

Doelstellingen:

De deelnemer:

 • zet hun eigen beginsituatie en de context van   zijn school in kaart voor de betreffende onderwerpen;
 • verwerft achtergrondinformatie rond coachen, feedback geven of praktijkonderzoek;
 • krijgt kaders aangereikt rond coachen, feedback geven of praktijkonderzoek;
 • oefent tijdens de eerste sessie de aangebrachte inhouden in;
 • probeert het geleerde tussen de sessies uit in de eigen praktijk;
 • versterkt het geleerde via collegiale consultatie en intervisie. 
Doelgroep:

Schoolteams

Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

De inhoud van de nascholing wordt samengesteld op maat van het schoolteam tijdens een intake.

Strategie en methode:
 • Vanuit de eigen beginsituatie en de context van de school wordt ingespeeld op welke manier binnen de school coachen, feedback en praktijkonderzoek kunnen gebruikt worden als professionele leerstrategieën binnen de school.
 • Er worden theoretische kaders aangeboden en er worden kansen tot inoefenen voorzien tijdens de sessies.
 • Tussendoor worden contexteigen en praktijkgerichte opdrachten gegeven waarop in volgende sessies eerst gereflecteerd wordt.
 • Tijdens de laatste sessie wordt het geleerde verankerd en wordt nagegaan op welke manier de school hierrond een beleid kan voeren.
Bijkomende info:

Volgende theoretische modellen worden gebruikt:

1) coachen: Grow en GROEI-model

2) Feedback: model van Helen Timperley

3) Praktijkonderzoek: model van Nancy Dana aangevuld met de onderzoekscirkel van Helen Timperley.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 3 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:

Het geleerde toepassen tussen de sessies door in de eigen instelling.


Voor dit initiatief mogen maximum 20 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 1710,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school (Afgelast)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.