Aanmelden
Laden…

Even geduld...

3/13/07-module 1 De Rode Draad - inleidende sessie bij het project Back to the Point - Relevantie, verankering, originaliteit én herkenbaarheid van het vak r.-k. godsdienst in het curriculum van de leergroepen en elke leerling.

Doelstellingen:

De vakcoördinatoren en graadafgevaardigden worden toegerust om met hun vakgroep:

 1. ervaringen met het leerplan in gesprek te brengen
 2. hernieuwde aandacht te hebben voor ‘levensbeschouwelijke bedachtzaamheid’
 3. het proces van levensbeschouwelijk groei te concretiseren door het uitschrijven van een leerlijn.
 4. een evaluatie van leerlingen uit te tekenen die peilt naar leerplandoelen binnen de leerlijn
 5. de vakoptiek en de leerlijn van het raamplan te concretiseren.
 6. Professioneel te werken aan een gezamenlijke plaatselijke visie op het vak: het leerplan daagt immers daartoe uit.
Doelgroep:

vakcoördinatoren en leraren godsdienst

Aanbieder: inspectie – begeleiding godsdienst i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

In deze nascholing willen we een nieuw elan geven aan het concretiseren van het leerplan godsdienst. Door te focussen op de essentie van het leerplan - het uitbouwen van een levensbeschouwelijk traject met de leerlingen - willen we de geesten opnieuw aanscherpen. Dit vraagt een systematische aanpak.

In deze nascholing willen we mensen op weg helpen om deze leerlijn sterker te concretiseren. We geven aan de hand van een concreet voorbeeld een sterke impuls om leerkrachten opnieuw te laten nadenken over het doel van het vak en om dit ook concreet gestalte te geven in een project en dit op een doordachte manier te evalueren bij de leerlingen.

Strategie en methode:

tijdens de inleidende sessie wordt een concreet voorbeeld van vakwerking voorgesteld

groepsgesprek

leren werken met een ‘rode draad’

Bijkomende info:

Deze module wordt georganiseerd voor de godsdienstleraren in alle netten.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

nieuw

Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 4 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 5,00 Euro
Lesgever: Vos Renilde
De Burghgraeve Peter
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Wachtlijst
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 1 oktober 2013 van 09:30 tot 12:30
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Brugge (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 24 september 2013 van 13:30 tot 16:30
Nascholingsdienst PEDIC (Inschrijven afgesloten)
Coupure Rechts 314
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 10 oktober 2013 van 09:30 tot 12:30
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Hasselt (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 19 september 2013 van 09:30 tot 12:30
Sancta Maria Leuven (Inschrijven afgesloten)
Charles Deberiotstraat 14
3000 Leuven (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 2 oktober 2013 van 13:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.