Aanmelden
Laden…

Even geduld...

1314/07/304 Simulatiebedrijf FVISEM – simulatie – nieuwste versie

Doelstellingen:

Via het programma Fvisem de documentenstroom volgen vanaf de bestelling tot de betaling, zowel van aankopen als verkopen. De taak van de leraar hierin als coach bekijken voor het aanmaken en controleren van de opdrachten.

Doelgroep:

Leraren Administratieve vorming in de studierichting Kantoor tweede graad.
Leraren Seminaries in de studierichting Kantoor derde graad.
Leraren Bedrijfseconomie in de studierichting Handel en Handel-talen tweede graad.

Aanbieder: Nascholingen ICT van het Vlaams Verbond van het katholiek secundair onderwijs (VVKSO) i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) van het VSKO
Inhoud:

Het programma FVISEM is een educatief programma voor gebruik van een onafhankelijke kantoorsimulatie.

Het bestaat uit 3 delen:

  • een introgedeelte als basis voor het gebruik van het programma en de verschillende activiteiten per afdeling;
  • een simulatiegedeelte waarbij de documenten doorstromen van de ene afdeling naar de andere als een samenhangend geheel;
  • een lightgedeelte met enkele eenvoudige en klaargemaakte oefeningen, dat kan worden gebruikt als kennismaking met verschillende activiteiten in een bedrijf.

In deze nascholing gaat het enkel om het simulatiegedeelte wat eigenlijk de bedoeling is van het programma.

Voor de simulatie worden de leerlingen verdeeld over de verschillende afdelingen van een simulatiebedrijf.

Tijdens deze nascholing wordt het voorbereidende werk van de leraar besproken en worden de verschillende afdelingen doorlopen. Een document, bv. een bestelling van een klant, wordt gevolgd vanaf het binnenkomen van de bestelling in de receptie tot de verwerking door de afdelingen verkoop, magazijn, expeditie, facturering, controle en administratie. Hiervoor is er in elke afdeling een stappenplan voorzien en zijn er begeleidingsformulieren.

Het is de bedoeling, dat je als leraar de taken van enkele afdelingen werkelijk uitvoert, zowel op computer als manueel en dat je een klassement aanlegt.

De verwerking van de documenten door de centrale wordt uitvoerig belicht.

Hiervoor bestaat er geen klasklaar lesmateriaal, maar er zijn meerdere documenten met overzichten, voorbeelden …

De laatste versie van het programma wordt gebruikt.

Bijkomende info:

Deze module wordt enkel georganiseerd wanneer er op 15 september minimaal 5 deelnemers ingeschreven zijn. Vanaf 15 deelnemers wordt de module opgesplitst en zal de bijkomende module plaatsvinden in dezelfde of in een andere lesplaats.

VLUG INSCHRIJVEN IS DUS HEEL BELANGRIJK.

Raadpleeg regelmatig je kalender on-line, want deze is pas definitief vanaf oktober.

Voor bijkomende vragen mail je naar martine.debelder@vsko.be.

Wil je steeds op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes ga dan naar onze facebookpagina Nascholing ICT.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:

Basis Windows, inzicht in facturatie en voorraadbeheer, kennis van de introversie


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 10 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 180,00 Euro
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.