Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8313J-06 Vergroten van draagkracht en weerbaarheid van kinderen en jongeren

Doelstellingen:

Leren hoe we kinderen en jongeren weerbaarder kunnen maken en hoe we hun draagkracht kunnen vergroten.

Leerkrachten vaardiger maken in het omgaan met kinderen en jongeren.

Leerkrachten vaardiger maken in het begrijpen van probleemgedrag.

Leren van elkaar.

Doelgroep:

GON-begeleiders & ION-begeleiders

Leerkrachten, zorgcoördinatoren, logopedisten, leerlingenbegeleiders en graadcoördinatoren uit het gewoon basisonderwijs en het gewoon secundair onderwijs

Aanbieder: Vlaams Verbond van het katholiek buitengewoon onderwijs (VVKBuO) in samenwerking met de Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:


Kinderen en jongeren leven in een complexe maatschappij. Ze ondergaan veel invloeden, zowel in hun gezinnen, hun nesten, als in de bredere maatschappij waarin zij leren, werken, leven.

Bij onze kinderen en jongeren, mensen in opgroei en volle ontwikkeling, kunnen al die prikkels voor verwarring zorgen. Jongelui gaan makkelijker in aanpassingsgedrag. Ze willen erbij horen en populair zijn.

De groepsdruk speelt en kan de jongelui parten spelen. Sommigen zijn het spoor bijster en geraken op de dool. Ze vinden hun kaders niet meer, kunnen geen keuzes maken of maken niet de juiste keuzes die nodig zijn om hun traject te kunnen afleggen. Zij hebben tijdelijk zorg nodig om zichzelf terug te vinden.

Lut Celie leert ons tijdens deze lezing hoe we kinderen en jongeren weerbaarder kunnen maken in onze complexe maatschappij.

Strategie en methode:

Lezing en interactieve oefeningen

Bijkomende info:

Bijkomende informatie kan je bekomen bij de projectleider, Veronique Decock veronique.decock@vsko.be

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Attest van deelname

Voorwaarde:

GON-begeleider of ION-begeleider


Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 27 maart 2014 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: Celie Lut
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Ges. Vrije Gemengde Lagere School voor B.O."Berkenboom - Mozaïek" (Inschrijven afgesloten)
Kalkstraat 30
9100 Sint-Niklaas (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 1 april 2014 van 10:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.