Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83139-module 1 Studiedag ASS: Leerlingen met een diep verstandelijke beperking en autisme.

Doelstellingen:

De deelnemers verwerven beeldvorming over diepe verstandelijke beperking in combinatie met autisme.  Verder krijgen zij handvaten aangeboden voor de  communicatie met deze leerlingen en verwerven zij inzichten in het klasmanagement met deze populatie leerlingen.

Doelgroep:

Alle personeelsleden binnen buitengewoon onderwijs.
Ook CLB-medewerkers zijn welkom.

Aanbieder: Vlaams Verbond van het katholiek buitengewoon onderwijs (VVKBuO) in samenwerking met de Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) van het VSKO.
Inhoud:

Informeren over: *beeldvorming: hoe uit het zich hebben van een diep verstandelijke beperking in combinatie met autisme/ *hoe optimaliseer je de communicatie van deze leerlingen / *hoe geef je het klasmanagement vorm wanneer je werkt met leerlingen met een diep verstandelijke beperking en autisme.

Strategie en methode:

Lezing

Bijkomende info:

Sprekers: Steven Degrieck, Jarymke Maljaars, Marc Serruys.

Contactpersoon: An Thijs -  02 507 06 14 - an.thijs@vsko.be of Anneleen Penne - 016 32 59 04 - multiplus.buo@vsko.be

LOCATIE:

Faculteit Letteren KU Leuven, Erasmushuis: lokaal 08.16 (Justus Lipsius-zaal)
Blijde-Inkomststraat 21
3000 Leuven

- BEREIKBAARHEID:

Het Erasmushuis ligt op wandelafstand van het station van Leuven. Volg de Maria-Theresiastraat tot aan het kruispunt met de Blijde-Inkomststraat. Sla rechts af. De Faculteit Letteren bevindt zich onmiddellijk rechts in deze straat.

Indien u met de wagen komt, kan u (betalend) parkeren onder het Ladeuzeplein.

       
ONTHAAL vanaf 9u30 (gelijkvloers Erasmushuis)

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Indien er onvoldoende deelnemers zijn, wordt deze studiedag uitgesteld.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw en actualisering

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 6 maart 2014 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: Penne Anneleen
Degrieck Steven
Serruys Marc
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Faculteit Letteren KU Leuven Erasmushuis (Inschrijven afgesloten)
Blijde Inkomststraat 21
3000 Leuven (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 11 maart 2014 van 10:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.