Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8313J-01 Introductiedagen beginnende GON/ION-begeleiders

Doelstellingen:

Verduidelijken van de GON/ION-reglementering.

Leren invullen van de nodige documenten voor het GON en ION.

Inzicht verwerven in de taak van de GON/ION-begeleider.

Doelgroep:

Beginnende GON/ION-begeleiders.

Aanbieder: Vlaams Verbond van het katholiek buitengewoon onderwijs (VVKBuO) in samenwerking met de Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

Startdag:

Beknopt overzicht van de GON-reglementering, evoluties en trends, speciale onderwijsleermiddelen, administratieve richtlijnen en aandachtspunten, leidraad voor het verantwoord invullen van de GON/ION-begeleidingsfiches, het individueel handelingsplan (IHP).

Elke deelnemer ontvangt het “vademecum van de GON/ION-begeleider.”

Terugkomdag:

We nemen de taak van een GON/ION-begeleider onder de loep. Wat kan en mag een GON/ION-begeleider ? Welke valkuilen en welke hinderpalen liggen op de weg?

In de voormiddag komt Inge Van de Putte het GOL(L)D-concept uitleggen: “Gericht Ondersteunen van Leraren in het Leren omgaan met Diversiteit”.

In de namiddag krijgen we getuigenissen. Een ouder, een GON-leerling en een GON/ION-begeleider met ervaring vertellen hun GON/ION-verhalen. Aansluitend is er de mogelijkheid tot discussie en vraagstelling.

Reflectiedag:

De GON/ION-begeleiders staan stil bij de fasen in het verwerkingsproces van een handicap.

In de namiddag wordt er creatief en kritisch gereflecteerd op één jaar GON/ION.

Strategie en methode:

Lezingen en interactieve oefeningen

Bijkomende info:

Bijkomende informatie kan je bekomen bij de projectleider, Veronique  Decock veronique.decock@vsko.be

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 6 sessie(s)
Kwalificatie:

Attest van deelname

Voorwaarde:

Beginnende GON- of ION-begeleider


Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 7 september 2013 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 80,00 Euro
Lesgever: Decock Veronique
De Geyter Lode
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 12 september 2013 van 10:00 tot 16:00
    • donderdag 13 maart 2014 van 10:00 tot 16:00
    • donderdag 15 mei 2014 van 10:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.