Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8313J-02 Gewoon en buitengewoon onderwijs samen op weg?

Doelstellingen:

Het takenpakket van de ION-begeleider beter leren kennen.

Bevorderen van de samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs.

Leren van elkaar.

Doelgroep:

ION-begeleiders & GON-begeleiders

Aanbieder: Vlaams Verbond van het katholiek buitengewoon onderwijs (VVKBuO) in samenwerking met de Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

In de voormiddag komt Annet Devroey ons een lezing brengen met als titel: “De ondersteuning als ION-begeleider: een vertrouwensrol in een nauw samenwerkingsverband tussen leerkrachten, leerling(en) en een breder netwerk.” Vertrekkend van de betekenis van inclusie voor leerlingen met een verstandelijke beperking en hun ouders, onderzoeken we samen met de deelnemers de krachten die in de school aanwezig zijn en de basis vormen voor goede samenwerking en ondersteuning. We kijken in het bijzonder naar de klascontext als bron van leermogelijkheden en samenwerking. Vervolgens bekijken we het takenpakket van de ION-leerkracht, dilemma's bij ondersteuning en overleg, verhalen en voorbeelden van de deelnemers.

In de namiddag komt Joke Langmans een getuigenis brengen over haar onderzoek naar extra zorg in de scholengemeenschap Boom-Bornem-uurs.

Strategie en methode:

Lezing en interactieve oefeningen

Bijkomende info:

Bijkomende informatie kan je bekomen bij de projectleider, Veronique  Decock veronique.decock@vsko.be

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Attest van deelname

Voorwaarde:

ION-begeleider of GON-begeleider


Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 3 oktober 2013 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: De Vroey Annet
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Buitengewoon Secundair Onderwijs "Sint-Jozef" (Inschrijven afgesloten)
E. De Deynestraat 1
9000 Gent (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 8 oktober 2013 van 10:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.