Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8313J-03 Hoe word je als GON-begeleider een krachtige coach?

Doelstellingen:

Beter communiceren met ouders, leerlingen en leerkrachten.

Gesprekstechnieken oefenen.

Moeilijke boodschappen leren overbrengen.

Doelgroep:

GON-begeleiders & ION-begeleiders

Leerkrachten, zorgcoördinatoren, logopedisten, leerlingenbegeleiders en graadcoördinatoren uit het gewoon basisonderwijs en het gewoon secundair onderwijs

Aanbieder: Vlaams Verbond van het katholiek buitengewoon onderwijs (VVKBuO) in samenwerking met de Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

Op deze studiedag zal Marleen Borzée ons inspireren met een praktisch gesprekskader gebaseerd op de inzichten van Ofman. Hiermee wordt communiceren met ouders, leerlingen en leerkrachtenteams meer dan ooit groeibevorderend! De aangereikte vaardigheden zijn handig bij iedere ontmoeting en zeker bij het doorgeven van moeilijkere boodschappen. Via speelse veilige oefeningen ervaren we het belang van een waarderende insteek. We spiegelen tezelfdertijd ook onszelf. Immers: ‘Als je het goede ziet van een ander, ontdek je het beste van jezelf.’ Coachen wordt zo een positieve levenshouding.

Strategie en methode:

Lezing en interactieve oefeningen

Bijkomende info:

Bijkomende informatie kan je bekomen bij de projectleider, Veronique Decock veronique.decock@vsko.be

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Attest van deelname

Voorwaarde:

GON-begeleider of ION-begeleider


Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 9 november 2013 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Lesgever: Borzée Marleen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
De Factorij (Inschrijven afgesloten)
Huart Hamoirlaan 136
1030 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 14 november 2013 van 10:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.