Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8313J-04 Vorming voor ervaren GON- en ION-begeleiders

Doelstellingen:

Inzicht verwerven in het GOL(L)D concept.

De GON- en ION-begeleiders krijgen tips om leerkrachten in het gewoon onderwijs te ondersteunen en te coachen.

De leerkrachten in het gewoon onderwijs vaardiger maken in het omgaan met GON- en ION-leerlingen.

Doelgroep:

GON-begeleiders & ION-begeleiders

Leerkrachten, zorgcoördinatoren, logopedisten, leerlingenbegeleiders en graadcoördinatoren uit het gewoon basisonderwijs en het gewoon secundair onderwijs

Aanbieder: Vlaams Verbond van het katholiek buitengewoon onderwijs (VVKBuO) in samenwerking met de Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

Klassen in Vlaamse scholen worden steeds meer gekenmerkt door een diversiteitsvolle samenstelling van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit gaat samen met een evolutie waarbij de klasleraar als eerste verantwoordelijk wordt gezien voor alle leerlingen. Hierbij is ondersteuning van de leerkracht essentieel. Geen compenserende ondersteuning, waarbij adviezen worden gegeven en taken worden overgenomen, maar een meer activerende ondersteuning, waarbij de leraar de regie van de klaspraktijk in handen houdt en zijn competenties versterkt worden. Vanuit deze laatste visie werd het GOL(L)D-concept ontwikkeld. In de presentatie wordt het ondersteuningsconcept toegelicht en worden implicaties voor de praktijk besproken.

In de namiddag wordt er dieper ingegaan op een onderzoek van de universiteit Gent, vakgroep Orthopedagogiek, naar het zorgbeleid van scholen. Er werd nagegaan hoe scholen kijken naar diversiteit en zorg, welke ondersteuning scholen voorzien, en hoe het kader van handelingsgericht werken een ondersteuning kan bieden in het omgaan met diversiteit. De resultaten van het onderzoek worden gehanteerd als reflectiekader om ondersteuning in de reguliere school verder uit te bouwen.

Strategie en methode:

Lezing en interactieve oefeningen

Bijkomende info:

Bijkomende informatie kan je bekomen bij de projectleider, Veronique Decock veronique.decock@vsko.be

De modaliteiten voordeelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Attest van deelname

Voorwaarde:

Ervaren GON- of ION-begeleider


Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 1 februari 2014 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: Van de Putte Inge
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
De Factorij (Inschrijven afgesloten)
Huart Hamoirlaan 136
1030 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 6 februari 2014 van 10:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.