Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8313J-07 Het onvoorwaardelijk geloof in de veranderbaarheid

Doelstellingen:

De GON- en de ION-begeleiding beter leren afstemmen op de noden van het kind en zijn mogelijkheden.

Inzicht verwerven in de taak van de GON/ION-begeleider.

Leren van elkaar.

Doelgroep:

GON-begeleiders & ION-begeleiders

Leerkrachten, zorgcoördinatoren, logopedisten, leerlingenbegeleiders en graadcoördinatoren uit het gewoon basisonderwijs en het gewoon secundair onderwijs

Aanbieder: Vlaams Verbond van het katholiek buitengewoon onderwijs (VVKBuO) in samenwerking met de Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

Opvoeding en onderwijs beginnen met geloven in de ontwikkelingsmogelijkheden van elk individu.

We leven in een tijd waarin labelen in is. Zowel mogelijkheden als beperkingen krijgen in onze maatschappij een etiketje. Op zich is er niets tegen een degelijke diagnose.

Problemen krijgen we wanneer we vervolgens ‘met het etiket gaan werken. We hebben immers tips voor autisme, ADHD, NLD, Down Syndroom, … enz. Deze tips richten zich echter naar het probleem van het kind in kwestie, en niet naar het kind zelf. Daardoor hebben onze inspanningen vaak te weinig resultaat.

Veel gemakkelijker wordt het wanneer we ons leren richten op het kind en zijn mogelijkheden. Dat vraagt een knop omdraaien in ons denken en het bekijken van de belangrijkste zaken binnen de interactie (kind, inhoud, omgeving, begeleider)  vanuit een andere invalshoek. Een noodzakelijke uitdaging!

Strategie en methode:

Lezing en interactieve oefeningen

Bijkomende info:

Bijkomende informatie kan je bekomen bij de projectleider, Veronique Decock veronique.decock@vsko.be

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Attest van deelname

Voorwaarde:

GON-begeleider of ION-begeleider


Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 3 mei 2014 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: Janssens Albert
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 8 mei 2014 van 10:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.