Aanmelden
Laden…

Even geduld...

85136-1 Ontmoetingsdag 1 ASS: Peuters en kleuters met ASS

Doelstellingen:

De deelnemers krijgen inzicht in diagnostiek bij zeer jonge kinderen en krijgen inhoud en tools voor  vroeginterventie in de kleuterklas en kinderdagverblijf. Ze leren dit vertalen naar concrete stragegieën.

Doelgroep:

Alle personeelsleden binnen gewoon en buitengewoon onderwijs en GONbegeleiders die werken met kleutertjes met ASS. Ook CLB-medewerkers en medewerkers uit kinderdagverblijven zijn welkom.

Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI) in samenwerking met VVKBuO
Inhoud:

In deze ontmoetingsgroep wordt in de voormiddag een input gegeven rond vroeg diagnostiek en vroeg interventie bij peuters en kleuters met ASS. Er worden concrete tips aangereikt. In de namiddag volgt reflectie en uitwisseling in deelgroepen.

Strategie en methode:

Lezing, aangevuld met reflectiegroepen

Bijkomende info:

Spreker: Petra Warreyn, postdoctoraal onderzoeker, Universiteit Gent. Co-chair werkgroep early intervention in European Cost project Early Autism. Contactpersoon: Marleen Clissen

02/5070809 en 0474026881 Marleen.clissen@vsko.be

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw en actualisering

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 15 maart 2014 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: Warreyn Petra
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DPB Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Varkensstraat 6
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 20 maart 2014 van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.