Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LDT1 Dag van de Talen - Save the date 11/02/2021

Professionalisering van de talenleraren

Doelstellingen:

Geïnspireerd worden, netwerking, nieuwe uitgaves en aanpak leren kennen ... 

Doelgroep:

Leraren Frans, Engels, Duits, Nederlands, PAV, CLIL, klassieke talen uit het secundair onderwijs 

Aanbieder: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Verschillende workshops (vakspecifiek of vakoverschrijdend). 

 • 08.45 - 09.00: Aanmelden op Zoom en onthaal
 • 09.00 - 10.00: 'Examineren om te selecteren of evalueren om te excelleren?' - Prof. Piet Van Avermaet

  Evalueren is een onlosmakelijk deel van de dagelijkse didactische praktijk van elke leerkracht. Maar het is ook een belangrijk element in een krachtig schoolbeleid. Recent onderzoek in Vlaanderen geeft echter aan dat het gevoel van bekwaamheid om goed te evalueren bij veel leerkrachten laag is en dat het evaluatiebeleid van heel wat scholen niet alleen niet altijd even helder of transparant is, maar dat het in sommige scholen ontbreekt aan een sterk kwaliteitsvol en breed gedragen evaluatiebeleid. 

  Het begrip evaluatie kan zowel zeer breed als zeer eng worden ingevuld. Bovendien heeft evaluatie meerdere doeleinden. Door de keuze van de huidige Vlaamse regering om sterk in te zetten op de introductie van gestandaardiseerde centrale evaluatie-instrumenten in relatie tot het feit dat scholen in Vlaanderen tot op heden veel autonomie hebben op vlak van evaluatiepraktijk en -beleid, leeft dit thema sterk in de scholen. 

  Moeten we examineren om te selecteren of evalueren om te excelleren? Of is het complexer en meerlagiger dan deze binaire voorstelling? 

 • 10.00 - 10.15: pauze
 • 10.15 - 11.30keuze uit verschillende werkwinkels
 • 11.30 - 11.45: pauze
 • 11.45 - 13.00keuze uit verschillende werkwinkels
 • 13.00 - 14.00: pauze
 • 14.00 - 15.30keuze uit verschillende werkwinkels
Workshops:
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
donderdag 11 februari 2021 van 10:15 tot 11:30
Spreekvuur aanwakkeren. Coachen van publieke spreekvaardigheid
Spreker: Jella di Perna

Hoe zorg je voor een leertraject presentatievaardigheid binnen een schooljaar waarbij je leerlingen niet ter plaatse trappelen, maar gestaag voortgang maken? Groepspresentaties met rollen, verschillende innovatieve presentatievormen, coachen met expertise en een camera helpen je op weg. 

Dit webinar is een proevertje van een workshop coachen van presenteren voor een publiek. We kijken naar verschillende tijdbesparende vormen van presenteren in een cyclische aanpak, zodat de leerlingen in de herhaalde, effectieve oefenmomenten dieper en beklijvender leren virtuoos spreken voor een doelpubliek. Feedback mag niet leiden tot spreekangst. Door observatie van zeer concreet geformuleerde gedragsindicatoren en aanreiken van bijkomende nieuwe op maat gekozen objectieven gaat de leerling in sprongen vooruit.  

Doelstellingen:

 • Een klaseigen leerlijn presentatievaardigheid uitwerken voor hun leerlingen met minstens 3 oefenmomenten;  

 • Zeer concrete observatiecriteria uitwerken voor elk oefenmoment in een cyclische aanpak;  
 • Een veelheid aan presentatievormen inzetten gekozen in functie van het leerdoel;  
 • De leerlingen laten reflecteren op de eigen spreekvaardigheid en die van de klasgenoten.  

Doelgroep: leraren Nederlands en MVT 

Strategie en methode:

We inventariseren de problemen die we ervaren bij het aanleren van publieke spreekvaardigheid. We kijken naar innovatieve mogelijkheden als presentatievormen en feedbackmogelijkheden. We passen dat meteen toe bij een filmopname van presenterende leerlingen. We kijken ook naar de groei die leerlingen gemaakt hebben tussen twee oefenmomenten. 

Geannuleerd - Taalvaardigheid stimuleren in PAV
Spreker: An Vermeyen

Na een korte verkenning van de begrippen geletterdheid en taalvaardigheid en de stand van zaken op dat vlakmaken jullie kennis met handvaten die jullie kunnen ondersteunen bij het bevorderen van de taalcompetentie van leerlingen op vlak van lees-, schrijf- en spreekvaardigheidDaarnaast staan we ook nog even stil bij het omgaan met instructietaal. 

DoelgroepLeraren PAV 

Geannuleerd - 5 sleutels voor goed begrijpend leesonderwijs
Spreker: Bregje Beckers

Dat onze Vlaamse leerlingen het niet meer zo goed doen bij internationale peilingen voor begrijpend lezen, wist je al. Hoog tijd dus voor actie!  

In deze nascholing ontdek je vijf sleutels om tot een sterk leesonderwijs te komen! 

Kortom: wil jij van jouw leerlingen sterke en gemotiveerde lezers maken? Dan is deze sessie echt iets voor jou! 

We starten met een inspiratiemoment waarbij je kennismaakt met de vijf sleutels voor begrijpend lezen: motivatie, interactie, strategieën, functionaliteit, transfer. Door zelf aan de slag te gaan met een begrijpend leesopdracht ontdek je de meerwaarde van de vijf sleutels. Daarnaast ontdek je een grote waaier aan werkvormen per sleutel om toe te passen in (lees)les. 

Doelstellingen: 

 • Je ontdekt de vijf sleutels voor begrijpend lezen (VLOR-rapport). 
 • Je ervaart het effect van één of meerdere sleutels door zelf aan de slag te gaan met een begrijpend leesopdracht. 
 • Je ontdekt een waaier aan werkvormen om goed te kunnen inspelen op de vijf sleutels. 

Doelgroep: 

 • Leraren Nederlands en PAV secundair onderwijs 
 • Taalcoördinatoren 

Strategie en methode: 

 • Uiteraard gaan we al lezend aan de slag om de vijf sleutels te ontdekken 
 • Dankzij een Padlet werk je samen op een interactieve manier aan een begrijpend leesopdracht en ontdek je massa’s werkvormen. 
 • Je overlegt met andere deelnemers in break-outrooms. 

 

Groepswerk evalueren
Spreker: Jan ‘T Sas

Een kort groepswerk evalueren in de klasdaar komt al een en ander bij kijkenNog complexer wordt het als je langlopende groepswerken moet beoordelenwaarbij leerlingen ook buiten de schooluren moeten samenwerkenHoe zit dat met feedback, met punten geven, met het opvolgen van processen…? Bestaan daar instrumenten voor? En hoe betrouwbaar is bijvoorbeeld peer evaluatie? 

Tijdens deze sessie zoomen we vanuit enkele praktijkoefeningen in op de evaluatie van groepswerk in al zijn facettenwie evalueert? Met welke mogelijke doelenWaarop leg je de focus en hoe pak je dit het best aanJe maakt kennis met verschillende evaluatiemodellen en instrumenten. Checklists en rubrieken worden getoetst aan criteria als betrouwbaarheid en validiteitMaar ook de wolfijzers en schietgeweren komen aan bodlaat je leerlingen punten gevenZijn meisjes op dat punt betrouwbaarder dan jongens? Is er een remedie tegen profitariaatBeoordelen sterkere leerlingen zichzelf kritischer dan zwakkere leerlingenEnzovoort. De antwoorden staan in recent wetenschappelijk onderzoek en ook daarvan krijg je een beknopt overzicht. 

Doelstellingen: 

 • Je verwerft inzicht in structurele evaluatiemethodes voor groepswerk 
 • Je verwerft de nieuwste wetenschappelijke inzichten over het evalueren van groepswerk 
 • Je kunt de theorie achter evaluatie-instrumenten toepassen in de praktijk 
 • Je kunt evaluatie-instrumenten beoordelen volgens de criteria validiteitbetrouwbaarheidtransparantie e.a. 

Doelgroep: Leraren secundair onderwijs 

Strategie en methode:

 • Enkele interactieve werkvormenwerken met concreet materiaal 

Onderwijs met een grote O: krachtig lesgeven en evalueren
Spreker: Sylvia Mommaerts en An Dumoulin

Deze sessie is voor alle leerkrachten die leerlingen tijd en ruimte willen geven om hun eigen leren meer in handen te nemen én pas tevreden zijn als hun leren duurzaam wordt. Je leert bewust stilstaan bij jouw lesgeven en evalueren zodat elke leerling in jouw klas écht kan groeien. Je ontdekt hoe je op voorhand nadenkt over wat je je leerlingen wilt leren en op welke manier(en) en momenten je dat leren zichtbaar kan maken om het leren van je leerlingen verder te begeleiden. Evaluatie is daarbij geen doel, maar een middel om het leren te versterken. 

 • We vertellen onze kijk op krachtig lesgeven en evalueren. 
 • We geven concrete ideeën om het leren van leerlingen te richten, zichtbaar te maken en te begeleiden.  
 • We laten de deelnemers ervaren hoe deze ideeën ingezet kunnen worden in de klaspraktijk. 
 • We maken regelmatig tijd voor vragen en bedenkingen. 

Doelstellingen 

 • Je leert verwoorden wat krachtig lesgeven en evalueren is. 
 • Je leert je eigen les- en evaluatiepraktijk verrijken met tenminste 3 concrete ideeën. 

Doelgroep: Leerkrachten secundair onderwijs 

Strategie en methode 

 • Kort aanbieden van onze kijk 
 • Concrete materialen om krachtig lesgeven en evalueren in te zetten 
 • Terugblik naar eigen les- en evaluatiepraktijkwat neem ik nu concreet mee naar mijn eigen lesgeven. 
Inspirerend burgerschap en Moderne Vreemde Talen? Een geslaagde combinatie!
Spreker: Hanna Vandenbussche

Bij het begrip burgerschap denken we spontaan aan een leraar geschiedenis of aardrijkskunde die in zijn lessen aandacht besteedt aan thema’s zoals democratie, vrije meningsuiting of de klimaatproblematiek. Maar burgerschap betekent zoveel meer en beperkt zich niet tot een specifieke lesinhoud: we willen streven naar een samenleving waar leerlingen zich als inspirerende burgers inzetten voor de samenleving. 

Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen kiezen we daarom voor een vakoverschrijdende aanpak: we ontwikkelen werkvormen en instrumenten die toepasselijk zijn binnen elk vak. 

Zo kan burgerschap een prachtig onderwerp vormen binnen een les Frans of Engels: “waarom is er zoveel ‘street art’ in Brussel en wat is het verband met subculturen?” “Waarom betogen mensen voor Black Live Matters?” “Hoe is het gesteld met de daklozen en bedelaars in deze coronacrisis?”  

Daarnaast kan burgerschap ook bestaan als concreet engagement: een bezoek aan een Waals Woon-zorgcentrum, een dag meehelpen in een daklozencentrum in Brussel of (in het Frans) interviews afnemen met mensen in de marollenwijk. Tijdens de workshop stellen we graag enkele werkvormen en inhouden rond burgerschap voor om leraren Moderne Vreemde Talen te inspireren. 

Doelstellingen:

 • Deelnemers verwerven inzicht in het project ‘inspirerend burgerschap’ en haar belangrijkste pijlers 
 • Deelnemers leren hoe bepaalde leerplandoelstellingen in hun leerplan gerealiseerd kunnen worden doorheen werkvormen inspirerend burgerschap 
 • Deelnemers gaan na hoe ze, vanuit hun achtergrond en expertise, kunnen aansluiten bij projecten rond burgerschap op school 
 • Deelnemers verkennen hoe werkvormen rond inspirerend burgerschap ook een plaats kunnen krijgen in taalvakken 
Gebruiksvriendelijke tools in de taallessen
Spreker: Wim Pectoor

Sedert enkele jaren zijn heel wat leerkrachten op zoek naar kwaliteitsvolle digitale applicaties die aangepast zijn aan het Vlaamse onderwijscurriculum. Om de leerlingen van nu voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst moeten we immers op een doordachte en correcte manier durven inzetten op hedendaagse tools, die differentiatie en interactie mogelijk maken, de motivatie verhogen, de leerprestaties verbeteren en het leerproces efficiënter maken.  Met deze beperkte selectie uit het vaak onoverzichtelijke aanbod aan tools wil ik een overzicht van gebruiksvriendelijke ICT geven, die innovatieve werkvormen in de klas faciliteert, het zelfstandig en actief leren bevordert en zo het leerrendement verhoogt. 

Doelgroep: leerkrachten MVT

CLIL in de praktijk
Spreker: Leen De Roover en Barbara Vanoverbeke

Op welke manier kan een CLIL-traject in een school tot stand komen? Welke technieken bestaan er om leerlingen actief en gemotiveerd te laten deelnemen aan de les? 

In onze sessie combineren we inzichten rond CLIL-onderwijs en activerende werkvormen met concrete voorbeelden uit onze eigen school, Ursulinen Mechelen. B. Vanoverbeke belicht vanuit haar expertise als taalleraar en CLIL-docent aan de lerarenopleiding van Thomas More een aantal algemene principes rond CLIL-onderwijs, die L. De Roover dan illustreert vanuit de ervaring in de tweede graad geschiedenis. De besproken ideeën en werkvormen zijn echter toepasbaar in elk vak en elke doeltaal, CLIL of niet.  

 

Doelstellingen:  

 • Deelnemers kunnen de algemene principes van een activerende CLIL-les benoemen, aanpassen en gebruiken in hun eigen les.  

Doelgroep:

 • Leraren/directies die overwegen met een CLIL-traject te starten 
 • Startende CLIL-leraren 
 • Meer ervaren CLIL-leraren die op zoek zijn naar inspiratie 
 • Taalleraren 
... Ik maak geen keuze uit deze reeks sessies
Spreker: -

-

Aanbod workshops sessie 1 deel 2
donderdag 11 februari 2021 van 11:45 tot 13:00
Beter leren schrijven. Coachen van doelgerichte schrijfvaardigheid
Spreker: Jella di Perna

Goed leren schrijven is heel belangrijk, maar dat leren is allemachtig moeilijk. Het is één van de meest cognitief belastende taken die er zijn. Hoe zorgen we ervoor dat we de cyclus “opdracht geven – leerlingen schrijven tekst – leraar verbetert – volgende opdracht” doorbreken?  

Dit webinar is een proevertje van een uitgebreide workshop coachen van doelgerichte schrijfvaardigheid. We baseren ons op recent wetenschappelijk onderzoek en zoeken een antwoord op de volgende vragen: Hoe organiseer je de lessen zo dat leerlingen niet alleen maar veel schrijven, maar ondertussen ook echt werken aan hun schrijfvaardigheid? Hoe breng je er een leerlijn in? Hoe beoordeel je hun werk? Hoe kan je leerlingen ervoor motiveren? En, niet onbelangrijk, hoe hou je de verbeterlast binnen de perken? 

Doelstellingen:

 • De inzichten uit wetenschappelijk onderzoek naar een effectieve schrijfvaardigheidsdidactiek omzetten naar de eigen klaspraktijk;  
 • Een lessenreeks ontwerpen waarin schrijfvaardigheid maximaal aan bod komt met een communicatieve taak waarvan de correctheid goed vast te stellen is; waarvan het effect op de lezer waarneembaar kan gemaakt worden; met observatiesituaties, én gedifferentieerd aangepast aan het niveau en de leerstijl van de leerlingen in kwestie;  
 • De opdrachten binnen deze lessen zo authentiek, communicatief en motiverend mogelijk maken;  
 • Een beoordelingsaanpak uitwerken die het leren zelf niet in de weg zit.  

Doelgroep: leraren Nederlands en MVT

Strategie en methode:

In een eerste deel gaan we na waarom goed doelgericht schrijven voor leerlingen zo’n klus blijkt. We kijk in het wetenschappelijk onderzoek hoe we het leren schrijven kunnen ondersteunen. De resultaten zijn vaak verbluffend; zo blijkt dat leerlingen beter leren schrijven door gericht te kijken naar anderen die schrijven, dan door zelf te schrijven! We maken nader kennis met observerend leren, inquiry learning, werken met een outline, hyperteksten schrijven, COS, genredidactiek en verschillende vormen van revisie. In het tweede deel gaan we na hoe we het schrijfproces kunnen coachen, en hoe we de schrijfproducten kunnen beoordelen. Ook hier gaan we weer te rade bij wat research ons aanreikt. 

Blauw voor feedback; een mooi doorlichtingsverslag om met anderen te delen.
Spreker: Sandra Ghoos en Ellen Vanhoof

Als vakgroep hebben we de laatste jaren erg ingezet op evaluatie en feedback. Feedback maakt ondertussen integraal deel uit van ons onderwijsleerproces. Naast de frequente specifieke feedback in de lessen, bieden we semestriële reflectiemomenten over het taalportfolio waar de leerlingen de mogelijkheid hebben hun leerproces te optimaliseren. Ontwikkelingsgerichte rapportcommentaren, foutenanalyses en uitgebreide schriftelijke feedback bij de evaluatieroosters leveren hun vruchten.  

Ook op vlak van evaluatie hebben we hard gewerkt. We beoordelen de competenties van de leerlingen breed en evenwichtig in authentieke taalgebruikssituaties en volgens het gevalideerd doelenkader.  

Doelstellingen:  
 • Leerkrachten en vakgroepen inspireren   
 • Voorbeelden van good practice zoals kijkwijzers, portfoliogebruik en ontwikkelingsgericht handelen voorstellen en bespreken.  
 • De ervaring na zo’n doorlichtingsweek toelichten.  
 • Het belang van regelmatig vakgroepoverleg benadrukken. 

Doelgroep: leerkrachten talen 

Leerdoelgericht werken bij moderne vreemde talen: Sneller, beter én leuker een taal leren. Deel I
Spreker: Sergej Visser

Wil je als MVT-docent je leerlingen in staat stellen om goed te kunnen communiceren in de doeltaal? Dan leer je hier hoe je dat effectief, doelgericht en leuk kunt doen met leerdoelgericht werken. 

Maak kennis met leerdoelgericht werken bij MVT-onderwijs. Hierbij staat het beheersen van concrete communicatieve doelen centraal. Taalverwerving is het meest effectief bij het actieve en continue gebruik van de doeltaal; dat is het uitgangspunt. Vocabulaire- en grammaticatraining krijgen in dit kader een andere insteek dan wat nu vaak nog het geval is (woordenlijsten leren en toetsen, rijtjes stampen en intrainen met invuloefeningen).  

Leerdoelgericht werken bij talen: wat is het, waarom zou je het moeten willen, hoe werkt het. In de training maak je kennis met een aantal concrete effectieve werkvormen voor MVT-lessen – door ze zelf uit te proberen. Die werkvormen kun je direct inzetten in je lessen. 

Doelgroep: leerkrachten MVT 

Sprekend leren door exploratieve gesprekken (geen opname mogelijk!)
Spreker: Jan ‘T Sas

Vaak rendeert groepswerk niet: veel decibelsweinig leren. De meeste bestaande publicaties en handleidingen focussen op de organisatie, de taakverdeling en de opdrachten voor groepswerk. Maar wat als het probleem bij het spreken zelf ligt ? Hoe zit het met de gespreksvaardigheden en -attitudes van de leerlingen ? Op die vragen geeft deze sessie antwoorden. En suggesties voor in de klas. 

Via deze praktische workshop krijg je meer inzicht in de mechanismen die groepswerk doen falen of slagen. De focus ligt op het spreken zelf. Dat is nieuwwant bijna alle boeken over groepswerk gaan over organisatiesoorten opdrachten en taakverdeling. En laat nu net het  spreken vaak een pijnpunt zijnEen vernieuwend onderzoeksproject in vijf Vlaamse lagere scholen groeide uit tot een succesrijk experiment met 'exploratieve gesprekken'. Dankzij die techniek werken leerlingen beter samenZe leren meer van elkaar en worden sterker in probleemoplossende takenook individueel. U maakt uitgebreid kennis met deze aanpak en met aangepast lesmateriaal. 

Doelstellingen:

 • Je krijgt inzicht in gespreksmechanismen die groepswerk doen falen/werken; 
 • Je ervaart via praktische oefeningen welke gesprekstechnieken effectief doen leren; 
 • Je maakt kennis met de didactiek van exploratieve gesprekkenobservatie, analyse, lesmateriaal 

Doelgroep: Leraren van alle onderwijsniveaus 

Strategie en methode 

 • Enkele interactieve werkvormenobservatie van groepsgesprekken in de klaswerken met concreet materiaal 

Meer ZeG in je evaluatie
Spreker: Sylvia Mommaerts en An Dumoulin

Meer ZeG in je leren?!’ staat voor ‘Meer Zelfsturing en Groei in je leren?!’. Deze tool heeft als doel om leerkrachten te versterken in het aanleren van zelfsturing bij hun leerlingen.  

We stellen de tool ‘Meer ZeG in je leren?!’ voor. In deze tool concretiseren we zelfsturing als drie interactieve strategieën: cognitieve, metacognitieve en affectieve strategieën: 

 • Cognitieve strategieën: Hoe leert een leerling?   
 • Metacognitieve strategieën: Hoe begeleidt een leerling zijn leren?  
 • Affectieve leerstrategieën: Waarom leert een leerling?  

We laten leerkrachten kennismaken met de manier waarop de tool werkt en waarbij ze concreet aan de slag kunnen gaan met enkele opdrachten.  

Doelstellingen: 

 • Je krijgt inzicht in wat zelfsturing is. 
 • Je wordt je bewust van je rol als leerkracht in het aanleren of versterken van zelfsturing bij leerlingen.  

Doelgroep: Leerkrachten secundair onderwijs 

Strategie en methode 

 • Toelichten van onze tool ‘Meer ZeG in je leren ?!’ 
 • Zicht krijgen op je eigen rol in het versterken van zelfsturing 
 • Ontdekken welke volgende stap je kan zetten om de zelfsturing van je leerlingen te bevorderen 
Evaluatieroosters opstellen voor de lessen MVT- Deel 1
Spreker: David Monsecour en Marlène Rasir

Tijdens de eerste sessie leggen we de focus op het leerplangericht evalueren en zien wij hoe evaluatieroosters (rubrics) als een valide en betrouwbaar instrument ingezet kunnen worden. Niet enkel bij evaluaties, als het soms te laat is maar ook TIJDENS het leerproces.   

We laten de deelnemers eerst kennismaken met verschillende soorten rubrics en bekijken een aantal voorbeelden. 

Om de geschikte evaluatiecriteria te selecteren bij onze communicatieve opdrachten, verdiepen we ons in de leerplandoelen en de tekstkenmerken. Voor de omschrijvingen zien wij ook de voordelen van het gebruik van het ERK. We zien deze rubrics tegelijk als instrument om ontwikkelingsgericht onze leerlingen te begeleiden en gericht feedback, feed-up en feed-forward te geven. 

Heb je bovenstaande informatie al meegekregen bij een vorige sessie, dan ben je klaar voor de praktische kant. In sessie 2 gaan we aan de hand van een kijkwijzer aan de slag om bestaande roosters te screenen of deze verder te ontwikkelen. We ontwerpen verschillende rubrics of one uit voor verschillende graden. Het materiaal wordt achteraf aan alle deelnemers bezorgd. 

Doelstellingen: 

 • Formatief handelen verduidelijken 
 • De rubric of one een plaats geven in de lessen 
 • Selecteren en opstellen van evaluatiecriteria vanuit de leerplandoelstellingen 
 • Evaluatieroosters opstellen en screenen 
 • Materiaal en ideeën uitwisselen 

Doelgroep: leerkrachten talen

 

Avontuurlijk leesonderwijs
Spreker: Dennis Van der Kuylen

Literatuur-, lees- en schrijfonderwijs zijn vaak niet de populairste onderdelen van de taalvakkenToch zijn dit net onderdelen waar leraren veel belang aan hechten, het zijn immers zaken waarin de cognitieve belasting voor leerlingen het hoogst is en alles geïntegreerd aan bod kan komenAltijd met een leuke en uitdagende opdracht komen is echter niet eenvoudig. Met deze workshop krijg je een handleiding in én collaborative writing én in een andere lesaanpak. 

Leerlingen en lezen, het is niet altijd de beste combinatie. Er is vaak echter nog een manier om hen nog meer te laten zuchten : creatieve schrijfopdrachtenNochtans neemt de passie voor verhalen niet af. Het « verhaal » heeft dus niet afgedaanmaar heeft het moeilijk om op te boksen tegen games en films. Wat als we nu elementen van beide concurrenten kunnen implementeren in ons eigen literatuur- en schrijfonderwijs ? 

Doelstellingen

 • Leraren leren hoe ze zelf hun leerlingen via collaborative writing en immersive storytelling aan de slag kunnen met verhalen waarin leerlingen zelf hun eigen weg kunnen kiezen.
 • Er wordt ook een uitstapje gemaakt naar podcasting. 

Doelgroepleraren talen secundair onderwijs

Teamteaching in de B-stroom
Spreker: Nathalie Wuyts en Aleide Vanmol

Hoe tegemoet komen aan een heterogene groep waarbij elke leerling een eigen handleiding heeft? Dat was de vraag die wij onszelf stelden. Team Teaching geeft ons de kans om aandacht te besteden aan individuele leerlingen zonder het belang van de groep uit het oog te verliezen. Wij delen graag ons verhaal (met successen én valkuilen) met jullie. 

Doelstellingen:  

 • Kennismaking met team teaching  
 • Inzicht in de voordelen van team teaching voor de leerlingen en de leerkrachten 
 • Zicht op mogelijkheden tot diffferentiatie door team teaching 

Doelgroep: Leerkrachten algemene vakken B-stroom

... Ik maak geen keuze uit deze reeks sessies
Spreker: -

-

Aanbod workshops sessie 2 deel 1
donderdag 11 februari 2021 van 14:00 tot 15:30
Leren leren luisteren. Coachen van aandachtige luistervaardigheid
Spreker: Jella di Perna

Doorgaans is op school een veel grotere aandacht voor lezen en schrijven dan voor spreken en vooral luisteren. Het is het stiefkindje bij uitstek in het talenonderwijsNochtans is aandachtig en strategisch luisteren essentieel in het communicatieproces, en als je dat goed kuntheb je een enorm voordeel in je privéleven, in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt 

Dit webinar is een proevertje van een uitgebreide workshop coachen van aandachtige luistervaardigheidLuistervaardigheid is misschien wel de moeilijkste taalcompetentie om te coachen. Het proces speelt zich immers overwegend in het hoofd van de leerling af, en het verloopt grotendeels passief. We snuisteren door verschillende praktijkvoorbeelden van luisterstrategieën en bespreken hoe leerlingen die bewust kunnen inzetten. En we onderzoeken hoe we dat proces kunnen beoordelen en aanzwengelen 

Doelstellingen:

 • Hun klaspraktijk m.b.t. kijk- en luistervaardigheid tegen een indelingsmatrix houden, en daarmee inzetten op keuzerijkdomvariatie en differentiatie 
 • Op basis daarvan een leerlijn uitzetten waarbij alle leerlingen groei ervaren 
 • Samen met de leerlingen transparant overleggen over de doelen en wanneer die bereikt zijn 
 • Luistervaardigheidsonderwijs doelbewust opnemen in elke les en het leerproces herhaald en breed evalueren met feed-up, feedback en feed-forward.  

Doelgroepleraren Nederlands en MVT 

Strategie en methode:

In een eerste deel bekijken we een veelheid aan inspirerende luisteroefenideeën tegen een leerplanmatrix (Welk teksttype? Welk doelpubliek? Welk verwerkingsniveau? Welke luisterstrategieën? OVUR-proof? Hoe complex?). Zo zijn we zeker dat we met de toffe ideeën ook een doelgerichte groeileerlijn bewandelenDaarna gaan we na welke tools voorhanden zijn om het luisterproces te coachen en formatief te beoordelen. We hoeden ons er vooral voor om geen bijkomende drempels in te bouwenAls goed evalueren bestaat uit observeren + feedback geven + bijsturen, dan is dat de uitgesproken weg die we bewandelen bij het trainen van luistervaardigheid. 

 
It’s media lit! Integrating media literacy (geen opname mogelijk!)
Spreker: Annelene Timmermans

When we teach pupils how to assess a source, they are often shocked to discover that not every newspaper article can be trusted. How can we do away with these surprised reactions and have our teenagers (and teachers too) interact with the media in a more media literate way? The lesson ideas and inspirational tips from this practical workshop about various aspects of media literacy will help teachers integrate media literacy into their language lessons, without wasting precious teaching time and with a minimum of extra lesson planning at home. This way teachers can achieve their English curriculum goals, while raising youngsters to become critical thinkers.  

Doelstellingen: The overarching goal of this workshop is to enhance teachers’ own media literacy skills and provide them with practical classroom ideas to teach media literacy.  

Doelgroep: leraren Engels (alle graden en onderwijsvormen). Voertaal van de sessie is Engels. 

Leerdoelgericht werken bij moderne vreemde talen: Sneller, beter én leuker een taal leren. Deel II
Spreker: Sergej Visser

Wil je als MVT-docent je leerlingen in staat stellen om goed te kunnen communiceren in de doeltaal? Dan leer je hier hoe je dat effectief, doelgericht en leuk kunt doen met leerdoelgericht werken. 

Maak kennis met leerdoelgericht werken bij MVT-onderwijs. Hierbij staat het beheersen van concrete communicatieve doelen centraal. Taalverwerving is het meest effectief bij het actieve en continue gebruik van de doeltaal; dat is het uitgangspunt. Vocabulaire- en grammaticatraining krijgen in dit kader een andere insteek dan wat nu vaak nog het geval is (woordenlijsten leren en toetsen, rijtjes stampen en intrainen met invuloefeningen).  

Leerdoelgericht werken bij talen: wat is het, waarom zou je het moeten willen, hoe werkt het. In de training maak je kennis met een aantal concrete effectieve werkvormen voor MVT-lessen – door ze zelf uit te proberen. Die werkvormen kun je direct inzetten in je lessen. 

Doelgroep: leerkrachten MVT 

Begrijpend lezen via Nieuwsbegrip (geen opname mogelijk!)
Spreker: Jan ‘T Sas

Wat is er aan de hand met begrijpend lezen? Het jongste PIRLS-onderzoek legde onverwacht slechte resultaten bloot van onze leerlingen. In tien jaar tijd tuimelden de Vlaamse tienjarigen van de 8ste naar de 32ste plaats op 50 landen. De Nederlandse leerlingen gingen er niet op achteruitDaar is tien jaar geleden de methode Nieuwsbegrip gelanceerdbegrijpend lezen met actuele tekstenverschillende leesniveaus om te differentiërengerichte training van leesstrategieën. Het resultaat: 6500 scholen werken er intussen mee. Wat heeft die methode dat onze schoolboeken missen? En kun je deze aanpak ook voor andere tekstsoorten inzetten? 

Deze workshop omvat theorieobservatiediscussie en praktische oefeningen: 

 • Inzoomen op de didactiek van begrijpend lezenwaar zitten de problemenWaarom zijn ze zo moeilijk op te lossenWelke leesstrategieën werken effectief? Wat is de impact van modellerend lesgeven? Wat bepaalt het niveau van tekst voor leesbegrip? 
 • Introductie Nieuwsbegripwekelijks actuele teksten met opdrachten en instructies voor de leraarInzoomen op materiaalstappenplanwoordhulpleesstrategieëndenkactiviteitentools voor het digibordfilmpjes... 
 

Doelstellingen:

 • je krijgt inzicht in mechanismen die begrijpend lezen doen falen/werken; 
 • je ervaart via praktische oefeningen welke strategieën leerlingen een tekst beter doen begrijpen; 
 • je maakt kennis met de methodieken van lesmateriaal dat tegelijk inspeelt op de actualiteit, op diverse leesstrategieën, op meervoudige intelligentie en op transfer naar lezen binnen andere leerdomeinen; 
 
 

Doelgroep: 

 • Leraren bao (tweede en derde graad) 
 • Leraren so (eerste graad, A- en B-stroom ; twee en derde graad tso/bso) 
Strategie en methode 
 • Concreet werken met teksten en opdrachten, met o.a. toepassing van de methodieken op andere tekstsoorten; enkele interactieve werkvormen 

Geannuleerd - Erasmus+
Spreker: Pieter Bauwens

Erasmus+: hoe begin je eraanWat houdt het in en waar liggen de moeilijkheden en uitdagingen in deze coronatijdenEén ding staat als een paal boven water: het loont (nogaltijd de moeiteAan de hand van een praktijkvoorbeeld “Science is all around” bekijken we hoe een Erasmus+-project tot stand komt, wat je er allemaal kan mee bereikenwaar de moeilijkheden liggen en hoe ook taalvakken betrokken worden in een project met een wetenschappelijke inslag. 

Doelstellingen: 

 • Kennismaking met Erasmus+  
 • Mogelijkheden voor leerkrachten talen binnen een Erasmus+-project ontdekken  

Doelgroep: alle leerkrachten secundair onderwijsIedereen die geïnteresseerd is in internationalisering. 

Evaluatieroosters opstellen voor de lessen MVT Deel II (geen opname mogelijk!)
Spreker: David Monsecour en Marlène Rasir

Tijdens de eerste sessie leggen we de focus op het leerplangericht evalueren en zien wij hoe evaluatieroosters (rubrics) als een valide en betrouwbaar instrument ingezet kunnen worden. Niet enkel bij evaluaties, als het soms te laat is maar ook TIJDENS het leerproces.   

We laten de deelnemers eerst kennismaken met verschillende soorten rubrics en bekijken een aantal voorbeelden. 

Om de geschikte evaluatiecriteria te selecteren bij onze communicatieve opdrachten, verdiepen we ons in de leerplandoelen en de tekstkenmerken. Voor de omschrijvingen zien wij ook de voordelen van het gebruik van het ERK. We zien deze rubrics tegelijk als instrument om ontwikkelingsgericht onze leerlingen te begeleiden en gericht feedback, feed-up en feed-forward te geven. 

Heb je bovenstaande informatie al meegekregen bij een vorige sessie, dan ben je klaar voor de praktische kant. In sessie 2 gaan we aan de hand van een kijkwijzer aan de slag om bestaande roosters te screenen of deze verder te ontwikkelen. We ontwerpen verschillende rubrics of one uit voor verschillende graden. Het materiaal wordt achteraf aan alle deelnemers bezorgd. 

Doelstellingen: 

 • Formatief handelen verduidelijken 
 • De rubric of one een plaats geven in de lessen 
 • Selecteren en opstellen van evaluatiecriteria vanuit de leerplandoelstellingen 
 • Evaluatieroosters opstellen en screenen 
 • Materiaal en ideeën uitwisselen 

Doelgroep: leerkrachten talen

Help! Wat met een ex-OKAN-leerling in mijn klas?!
Spreker: Laura Emery (doctoraatsonderzoeker OKAN aan VUB)

Wie herinnert zich niet de beelden van de vluchtelingstroom in de zomer van 2015? 39 000 mensen kwamen in ons land terechtOngeveer 60% van hen kreeg een erkenning als vluchtelingWanneer we vandaag kijken naar de cijfers van Fedasil dan zitten er 23 643 personen in asielcentra (september 2020)53% bestaat uit families, maar 6% daarvan zijn niet-begeleide minderjarigen. Bepaalde scholen engageerden zich om jongeren in een onthaalklaseen OKAN-klas, op te vangen en hen te begeleiden naar integratie. 

Maar hoe vang je een leerling op die geen Nederlands spreekt en een vluchttrauma te verwerken heeftHoe kun je ervoor zorgen dat de leerling zich snel thuisvoeltHoe kun je de leerling tot leren brengen? En wat doe je met de na te streven leerplandoelen? 

In deze sessie ontdek je wat je kunt doen in de brede basiszorg om de leerling te ondersteunenJe krijgt concrete tips mee om in de les aan de slag te gaan en de leerplandoelen na te streven. Je krijgt ook concrete handvaten mee over hoe je de leerling kunt evaluerenDaarnaast verken je de mogelijkheden om extra in te zetten op taalverwerving. Tot slot gaan we dieper in op het flexibel leertraject vrijstellingen’. 

Doelstellingen: 

 • Je begrijpt wat je kunt doen in de brede basiszorg om de ex-OKAN-leerling te ondersteunen. 
 • Je ontdekt concrete tips om in je vak mee aan de slag te gaan en de leerplandoelen na te streven. 
 • Je ontdekt concrete handvaten om de ex-OKAN-leerling te evalueren. 
 • Je krijgt inzicht in welke mogelijkheden er buiten je eigen vak om zijn om in te zetten op taalverwerving. 

Doelgroep: Alle leraren secundair onderwijs. 

... Ik maak geen keuze uit deze reeks sessies
Spreker: -

-

Strategie en methode:

Verschillende workshops verzorgd door externe sprekers, leraren uit Limburg ... 

Bijkomende info:
Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

 
Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
 • Eén week voor deze vormingsdag ontvang je in jouw mailbox nog een bevestiging met je persoonlijk dagprogramma. Mogen we vragen je e-mailadres te controleren tijdens het inschrijven.
 • Na de nascholing kan je zelf online je attest van deelname downloaden via de website www.nascholing.be.
 • Je krijgt een week op voorhand de ZOOMlink toegestuurd op het e-mailadres waarmee je je inschrijft
 • Toegestane opnames worden achteraf bezorgd op hetzelfde e-mailadres. Lees aandachtig je e-mails of de tijdsduur  (min. een week) waarin de opnames te bekijken zijn en dit om auteursrechten van de sprekers ook te beschermen.

 


Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 10 februari 2021 inschrijven en tot en met donderdag 4 februari 2021 uitschrijven.
Bijdrage: 70,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 11 februari 2021 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.