Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/32-M5 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen: nieuwe boekhoudkundige verplichtingen

De vernieuwing van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) brengt nieuwe boekhoudkundige verplichtingen met zich mee. Deze professionalisering zet deze op een rijtje en ondersteunt de verantwoordelijken van onze onderwijsvzw’s

Doelstellingen:

Leidinggevenden, financieel verantwoordelijken en administratief medewerkers inlichten over wat er verandert aan de boekhouding door het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

Doelgroep:

Leidinggevenden, financieel verantwoordelijken en administratief medewerkers van onderwijsinstellingen die lid zijn van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Vanaf 2020 zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing. Wat verandert er hierdoor voor de boekhouding van onderwijsvzw’s?

 • Nieuwe groottecriteria met nieuwe boekhoudkundige verplichtingen tot gevolg.
 • Nieuwe modellen voor de jaarrekening.
 • Het jaarverslag.
 • Relatie met de revisor.
 • CBN-adviezen.
Strategie en methode:

Deelnemers krijgen aan de hand van een PowerPointpresentatie een uiteenzetting over de nieuwe regelgeving (docerend lesgeven).

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de eerste sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de vragen/casussen van de aanwezige deelnemers. 

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 15

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:

Boekhoudkennis is vereist: actief, passief, resultaat van het boekjaar, debitering, creditering, activering, afschrijvingen, desactivering zijn gekende begrippen.


Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 45,00 Euro
Lesgever: Vermeersch Trui
Maertens Bernadette
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 1 oktober 2020 van 09:30 tot 12:30
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • woensdag 2 december 2020 van 09:30 tot 12:30
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • woensdag 24 februari 2021 van 09:30 tot 12:30
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • woensdag 25 november 2020 van 09:30 tot 12:30
 • Reeks 5: (Voorbij)
  • vrijdag 11 december 2020 van 09:30 tot 12:30
 • Reeks 6: (Voorbij)
  • dinsdag 12 januari 2021 van 09:30 tot 12:30
 • Reeks 7: (Voorbij)
  • vrijdag 15 januari 2021 van 09:30 tot 12:30
 • Reeks 8: (Voorbij)
  • vrijdag 5 februari 2021 van 09:30 tot 12:30
 • Reeks 9: (Voorbij)
  • vrijdag 12 februari 2021 van 09:30 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.