Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/32-M6 Boekhoudkundige verwerking van erfpacht en opstal

Deze professionalisering gaat dus alleen door indien de boekhoudregels wijzigen voor de leden die het boekhoudmodel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen volgen. We houden je op de hoogte.

Doelstellingen:

Leidinggevenden, financieel verantwoordelijken en administratief medewerkers inlichten over de nieuwe adviezen inzake boekhoudkundige verwerking van erfpacht en opstal.

Doelgroep:

Leidinggevenden, financieel verantwoordelijken en administratief medewerkers belast met de boekhouding.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Wettelijke verplichtingen die van belang zijn voor de boekhoudkundige verwerking van erfpacht en opstal.

 • CBN-adviezen erfpacht en opstal.
 • Elementen van een erfpacht- en opstalovereenkomst die van belang zijn voor de boekhoudkundige verwerking ervan.
 • Toelichting van de nieuwe boekhoudregels aan de hand van cijfervoorbeelden.
 • Correctieboekingen voor overschakeling van de oude werkwijze naar de nieuwe werkwijze.
 • Gevolgen van de overschakeling.
Strategie en methode:

Deelnemers krijgen aan de hand van een PowerPointpresentatie een uiteenzetting over de wettelijke verplichtingen, de CBN-adviezen, de elementen van een erfpacht- en opstalovereenkomst die van belang zijn en de nieuwe boekhoudregels (docerend lesgeven). Veel voorkomende situaties in schoolbesturen worden onder de aandacht gebracht. De nieuwe boekhoudregels, de correctieboekingen en de gevolgen van de overschakeling worden geïllustreerd aan de hand van cijfervoorbeelden.

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de eerste sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de vragen/casussen van de aanwezige deelnemers. 

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 10

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:

Boekhoudkennis is vereist: actief, passief, resultaat van het boekjaar, debitering, creditering, activering, afschrijvingen, desactivering zijn gekende begrippen.

Deze professionalisering gaat alleen door indien de boekhoudregels wijzigen voor de leden die het boekhoudmodel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen volgen.


Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 40 Euro
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1:
  van 13:30 tot 16:30
  Datum en Sessies nog niet gekend.
wachtlijst
(Kaart)
 • Reeks 2:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.