Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/32-M7 Btw-implicaties van aankopen in het buitenland

Aankopen in het buitenland nemen toe doordat software en licenties vanuit het buitenland kunnen worden geleverd, doordat raamovereenkomsten aan buitenlandse leveranciers worden gegund en door aankopen op webshops. Deze professionalisering ondersteunt onderwijsvzw’s hierin.

Doelstellingen:

Aankopen in het buitenland op gebied van btw correct verwerken.

Doelgroep:

Financieel verantwoordelijken en administratief medewerkers van onderwijsinstellingen die lid zijn van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • Verschil tussen aankopen in EU-lidstaten en in andere lidstaten toelichten.
 • Verschil in fiscale behandeling van aankopen van goederen, aankopen van diensten, elektronische dienstverlening en werk in onroerende staat.
 • Welk btw-statuut hebben onderwijsvzw’s wanneer ze aankopen in het buitenland?
 • Wat is volgens de fiscus de plaats van de levering?
 • Welke btw-regels zijn van toepassing?
 • Plan van aanpak?
Strategie en methode:

Er wordt gewerkt via ZOOM, het is dus een digitale sessie met een gedeelte in de voormiddag, en ook een gedeelte in de namiddag. Je krijgt hulp om aan te melden en de sessie te kunnen volgen.

Deelnemers krijgen een uiteenzetting aan de hand van een PowerPointpresentatie (docerend lesgeven). Er wordt zoveel mogelijk geïllustreerd met voorbeelden en gewerkt met vraag en antwoord.

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de eerste sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de vragen/casussen van de aanwezige deelnemers. 

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 10

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien in de Zoom-ruimte.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 70,00 Euro
Lesgever: Vermeersch Trui
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 11 juni 2020 van 09:30 tot 16:30
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • dinsdag 16 juni 2020 van 09:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.