Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/34-M1 Bemiddelend leidinggeven: beter leren omgaan met verschillen

Verschillen zijn geen probleem waarvoor een oplossing moet worden gezocht, maar een dagelijkse realiteit waarmee we moeten leren leven en werken. Kunnen omgaan met verschillen en spanningen van het en-en-denken is een levenskunst van de toekomst.

Doelstellingen:

Constructiever leren omgaan met verschillen.

Daar waar mensen samenwerken, samenleven zijn verschillen een natuurlijk gegeven. Zeker in een school, waar samenwerking centraal staat, kan vroeg of laat een misverstand escaleren tot een conflict.  Dat er binnen een organisatie een conflict ontstaat is op zich geen probleem. Het wordt pas een probleem  wanneer de leidinggevende niet weet hoe om te gaan met meningsverschillen en conflicten. 

De bemiddeling en bemiddelende interventies zijn nuttig bij omgaan met verschillen. Leidinggevenden ervaren meer en meer de nood om op een professionele manier om te gaan met verschillen en conflicten zonder dat ze daarbij formeel al bemiddelaar optreden.

Doelgroep:

Dit is een individugerichte nascholing voor leidinggevenden van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke internaten.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Conflicten: 

 • Inzichten in het ontstaan en de escalatie van conflicten 
 • Verschillende conflictstijlen 
 • Omgaan met conflicten 
 • Praktijkoefeningen 

Bemiddeling: instrument voor het oplossen van conflicten 

 • Situering en meerwaarde van bemiddeling t.a.v. andere vormen van conflictoplossing 
 • Het bemiddelingsproces: principes en fasen
 • De bemiddelingsvaardigheden 
 • Interne en externe bemiddelaar 

Het bemiddelend gesprek:

 • Voorbereiding: engagement en vertrouwen 
 • Verbindend werken: meerzijdig partijdigheid en belangenexploratie.  
 • Oefeningen: het bemiddelend gesprek 
Strategie en methode:

De opleiding is afgestemd op de bruikbaarheid en haalbaarheid in een onderwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden.

Er wordt gewerkt met beeldmateriaal.

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de eerste sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de vragen/casussen van de aanwezige deelnemers. 

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar mar-leen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 15

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

In de deelnameprijs is een broodjeslunch inbegrepen voor beide lesdagen.

Sessies: 4 sessie(s)
Kwalificatie:

herwerking

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 160 Euro
Lesgever: Pletinck Beatrijs
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1:
  • donderdag 4 maart 2021 van 09:30 tot 16:30
  • dinsdag 16 maart 2021 van 09:30 tot 16:30
wachtlijst
(Kaart)
 • Reeks 2:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.