Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/34-M2 Informatiesessie WellBE

De Welzijnswet verplicht de werkgever om op geregelde tijdstippen het welbevinden bij zijn werknemers te bevragen door het uitvoeren van een risicoanalyse.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil scholen sensibiliseren en ondersteunen om werk te maken van een geïntegreerd welzijnsbeleid en ontwikkelde daarvoor een instrument: WellBe.vlaanderen. WellBe.vlaanderen is nu online beschikbaar. Om zelf aan de slag te gaan, is het nuttig om eerst deze vorming te volgen.

Doelstellingen:

De deelnemer

 • weet waarvoor de tool WellBE.vlaanderen kan ingezet worden.
 • heeft een zicht op hoe deze tool kan gebruikt worden.
 • begrijpt hoe de school zelf, autonoom,  de risicoanalyse psychosociale risico’s kan uitvoeren.
Doelgroep:

Preventieadviseurs, leidinggevenden, directeurs en bestuurders van een katholiek onderwijsinstelling

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het schoolbestuur is als werkgever verplicht om de nodige maatregelen te nemen ter bevordering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. De psychosociale aspecten” zijn aspecten van het welzijnsbeleid. Psychosociale risico’s op het werk wordt gedefinieerd als:

(a) de kans dat een of meerdere werknemers

(b) psychische schade ondervinden, die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade,

(c) ten gevolge van een blootstelling aan de vijf A’s (= arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties),

(d) waarop het schoolbestuur als werkgever een impact heeft, en

(e) die objectief een gevaar inhouden.

Het schoolbestuur moet aan de hand van een risicoanalyse de situaties identificeren die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico’s op het werk, waarbij inzonderheid rekening wordt gehouden met stress, geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.  (De Wet Welzijn op het Werk 4 augustus 1996, art. 32/2, §1).De risicoanalyse moet worden uitgevoerd door de werkgever, met expliciete medewerking van de werknemers.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een instrument ontwikkeld dat scholen in de mogelijkheid moet stellen om een kwaliteitsvolle risicoanalyse uit te voeren: WellBe.vlaanderen.

Op deze sessie wordt dit instrument voorgesteld en besproken op een wijze dat de school zelf, autonoom, de risicoanalyse psychosociale risico’s kan uitvoeren.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 15

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0 Euro
Lesgever: Pletinck Beatrijs
Van Hove Greet
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 29 september 2020 van 9:30 tot 12:30
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • donderdag 10 december 2020 van 09:30 tot 12:30
 • Reeks 3:
  • vrijdag 26 februari 2021 van 09:30 tot 12:30
Online sessie
(Kaart)
 • Reeks 4:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
wachtlijst
(Kaart)
 • Reeks 5:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.