Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/34-M3 Studiedag beleid rond stress en burn-out in onderwijs

!!!De studiedag van 1 december 2020 in Gent wordt uitgesteld wegens corona!!!

In een maatschappij die almaar sneller draait, wordt de druk ‘om mee’ te zijn zwaarder. Té zwaar voor een groeiende groep. Het aantal depressies en burn-out stijgt. Volgens cijfers van het RIZIV is er in vijf jaar tijd bijna een verdubbeling van het aantal werknemers die wegens een burn-out meer dan een jaar arbeidsongeschikt thuis zitten. Ook de onderwijssector wordt geconfronteerd met dit gegeven.

De wetgeving psychosociaal welzijn op het werk verplicht het schoolbestuur, in zijn hoedanigheid van werkgever, om een  preventiebeleid te voeren op vlak van psychosociale belasting van hun medewerkers. Stress en burn-out worden expliciet opgesomd als mogelijke risicofactoren op het werk.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert een studiedag voor bestuurders en leidinggevende met als focus: burn-out in het onderwijs. De bedoeling van dit initiatief is om scholen te ondersteunen in hun beleid van preventie en remediëring van psychische belasting/burn-out binnen de schoolcontext.

Doelstellingen:

Ontwikkelen van een beleid rond preventie en aanpak van burn-out in de eigen organisatie. 

 • De deelnemers weten wat burn-out is, wat de symptomen zijn en hoe het herkenbaar is. 
 • De deelnemers begrijpen welke voorzorg, zorg en nazorg in het kader van burn-out als taak bij de organisatie ligt. 
 • De deelnemers hebben inzicht in wat een burn-out met een persoon doet en wat die zelf kan doen om dit te voorkomen en op te lossen. 
 • De deelnemers begrijpen dat preventie en aanpak van burn-out een gedeelde verantwoordelijkheid is van organisatie en persoon. 
 • De deelnemers krijgen aanzetten om concreet een beleid te ontwikkelen met preventie en aanpak van burn-out in de eigen organisatie.
Doelgroep:

Leidinggevenden, meer bepaald bestuurders en directies van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert een studiedag voor bestuurders en leidinggevende met als focus: burn-out in het onderwijs. De bedoeling van dit initiatief is om scholen te ondersteunen in hun beleid van preventie en remediëring van psychische belasting/burn-out binnen de schoolcontext.

Programma:

9u00 - Start onthaal

9u30 - Welkom & Keynotes: Burn-out: samenspel tussen persoon en organisatie  met daarin verweven de medische aspecten door Prof. Dr. Erik Franck (Beleid rond preventie en aanpak van stress en burn-out)

12u00 - Middagmaal

13u00 - Eerste reeks parallelle workshops

14u15 - Pauze

14u45 - Tweede reeks parallelle workshops

16u00 – einde

 

De workshops geven we op dit moment nog vorm. De inschrijving zal open gaan ten laatste op 1 oktober 2020.

Strategie en methode:

De opleiding is afgestemd op de bruikbaarheid en haalbaarheid in een onderwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden.

Er wordt gewerkt met beeldmateriaal. 

Bijkomende info:

!!!De studiedag van 1 december 2020 in Gent wordt uitgesteld wegens corona!!!

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 50

De studiedag start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

In de deelnameprijs is een broodjeslunch inbegrepen.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 120 Euro
Lesgever: Pletinck Beatrijs
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sint-Baafshuis
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1:
  van 09:30 tot 16:30
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Provinciehuis Leuven
Provincieplein 1
3000 Leuven (Kaart)
 • Reeks 2:
  • woensdag 5 mei 2021 van 09:30 tot 16:30
wachtlijst
(Kaart)
 • Reeks 3:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.