Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/36-M1 Basisopleiding aanspreekpunt informatieveiligheid

Overheidsinstanties of verwerkingsverantwoordelijken (en verwerkers) die hoofdzakelijk met grootschalige verwerking van bijzondere persoonsgegevens belast zijn, moeten een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aanstellen. (Lid 1, art. 37, art. 9 GDPR)

Niet elk school- of centrumbestuur moet een eigen DPO aanstellen op voorwaarde dat elke instelling een gemakkelijk bereikbaar aanspreekpunt informatieveiligheid heeft, het AIV. Dat is overeengekomen door de netwerkorganisatie van de vrije, gesubsidieerde onderwijsinstellingen in Vlaanderen en de toezichthouders: de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC). (Lid 7, art. 37 GDPR)

Dit is een individugerichte nascholing voor ict-coördinatoren, preventieadviseurs, ondersteunend personeel en andere personeelsleden van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke internaten die door hun schoolbestuur aangesteld zullen worden als ‘aanspreekpunt informatieveiligheid’.

De opleiding heeft tot doel deze personen de nodige kennis en vaardigheden aan te reiken om het beleid inzake informatieveiligheid en privacy op school te adviseren en mee op te volgen.

Doelstellingen:

Dit is een individugerichte opleiding die tot doel heeft de nodige kennis en vaardigheden aan te reiken om het beleid inzake informatieveiligheid en privacy op school te adviseren en mee op te volgen:

 • Je maakt kennis met de GDPR-wetgeving en de gevolgen die deze heeft voor onderwijsinstellingen;
 • Je legt de basis voor een informatieveiligheids- en privacybeleid (IVP) voor onderwijsinstellingen;
 • Je weet welke documenten en processen nodig zijn om je IVP-beleid te realiseren in de dagelijkse praktijk;
 • Een aanwezigheidsattest voor alle sessies van deze module geeft je het recht om Gino De Meester voor jouw school te vermelden als 'DPO'.
Doelgroep:

Deze nascholing richt zich op ICT-coördinatoren, preventieadviseurs, ondersteunend personeel en andere personeelsleden van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke internaten die door hun schoolbestuur aangesteld zullen worden als ‘aanspreekpunt informatieveiligheid’.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze sessies krijg je o.a. informatie en documenten rond de volgende onderwerpen aangereikt:

 • De GDPR-wetgeving toegepast op het onderwijs met praktische voorbeelden.
 • Een 10 stappenplan om de GDPR te implementeren op de onderwijsinstelling.
 • Een IVP-beleid opstellen.
 • Register van gegevensverwerkingen aanleggen en onderhouden.
 • Afspraken maken met externe partners die persoonsgegevens van jouw onderwijsinstelling verwerken.
 • Hoe moet je omgaan met datalekken (procedures, meldpunt …)?
 • Hoe sensibiliseer/informeer je personeel (en leerlingen) aangaande informatieveiligheid en privacy?
 • Hoe communiceer je met leerlingen en ouders?
Strategie en methode:

De opleiding is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haalbaarheid in een onderwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. Concreet materiaal dat rechtstreeks gebruikt kan worden op de onderwijsinstelling wordt ter beschikking gesteld. Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende onderwijsinstellingen wordt uitdrukkelijk nagestreefd.

Na het actief volgen van deze opleiding heb je voldoende kennis om je eigen informatieveiligheids- en pricavybeleid in je onderwijsinstelling uit te rollen.

Cursisten die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen een attest.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 5

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien.

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers.  

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Sessies: 4 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming en bijsturing van de inhoud.

Nieuw in 2020-2021 is dat je ook kunt inschrijven voor het volgen van een digitale sessie. Deze is gespreid over 4 halve dagen. Hier is dus geen maaltijd en catering inbegrepen. Zo krijg je een korting van € 70. We maken deze groepen kleiner dan de face-to-face sessies om ook interactief voor een goede interactie te zorgen.

Voorwaarde:

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 200,00 Euro
Lesgever: Declerck Peter
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via TEAMS (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 8 oktober 2020 van 09:30 tot 16:00
  • donderdag 15 oktober 2020 van 09:30 tot 16:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • vrijdag 9 oktober 2020 van 09:30 tot 12:00
  • vrijdag 16 oktober 2020 van 09:30 tot 12:00
  • vrijdag 23 oktober 2020 van 09:30 tot 12:00
  • vrijdag 30 oktober 2020 van 09:30 tot 12:00
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • vrijdag 15 januari 2021 van 09:30 tot 12:00
  • vrijdag 22 januari 2021 van 09:30 tot 12:00
  • vrijdag 29 januari 2021 van 09:30 tot 12:00
  • vrijdag 5 februari 2021 van 09:30 tot 12:00
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • dinsdag 11 mei 2021 van 09:30 tot 12:00
  • dinsdag 18 mei 2021 van 09:30 tot 12:00
  • dinsdag 25 mei 2021 van 09:30 tot 12:00
  • dinsdag 1 juni 2021 van 09:30 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.