Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/36-M2 Leernetwerkdag aanspreekpunt informatieveiligheid

Om de verwerkingsverantwoordelijke (= schoolbestuur) te informeren, te adviseren over hun GDPR verplichtingen en toe te zien op de naleving van de GDPR-verordening moet het aanspreekpunt informatieveiligheid zich blijven professionaliseren (art. 39(1) GDPR). De aanspreekpunten informatieveiligheid zitten tevens met concrete vragen. Deze vragen worden behandeld tijdens de leernetwerkdag. De netwerkdag biedt de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen.

Doelstellingen:
 • De personen aangeduid als aanspreekpunt informatieveiligheid leren elkaar kennen.
 • De personen aangeduid als aanspreekpunt informatieveiligheid leren vanuit de praktijkvoorbeelden en cases.
 • De personen aangeduid als aanspreekpunt informatieveiligheid nemen vanuit deze leernetwerkdag inspiratie mee om het informatieveiligheids- en privacybeleid (IVP-beleid) in de eigen school te optimaliseren.
Doelgroep:

Aanspreekpunten informatieveiligheid van een instellingen verbonden aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen die opleiding gevolgd hebben tijdens de voorbije werkjaren.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Een inspirerende leernetwerkdag waar aanspreekpunten informatieveiligheid elkaar ontmoeten. Tijdens de leernetwerkdag komen er een aantal cases, thema’s, hot items… aan bod. Er komen tijdens de leernetwerkdag ook onderwerpen aan bod door de deelnemers zelf aangebracht.

Strategie en methode:

We leren van, door en met elkaar tijdens de leernetwerkdag. Interessante cases, onderwerpen, vragen, ervaringen, hot items… over en rond de GDPR-verordening komen tijdens de leernetwerkdag aan bod. 

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 10

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur.

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers.  

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:

De vorming aanspreekpunt informatieveiligheid gevolgd hebben tijdens de voorbije werkjaren.

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Voor dit initiatief mogen maximum 5 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 100,00 Euro
Lesgever: Declerck Peter
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 17 november 2020 van 09:30 tot 12:00
  • dinsdag 8 december 2020 van 09:30 tot 12:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • donderdag 19 november 2020 van 09:30 tot 12:00
  • donderdag 10 december 2020 van 09:30 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.