Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/36-M3 Risicoanalyse en GEB (GDPR)

De GDPR legt de nadruk op risicobenadering. Om de risico’s op een evenwichtige wijze te kunnen beheersen, moet bekend zijn welke risico’s gelopen worden en hoe groot deze risico’s zijn. Op basis van deze kennis treft de verwerkingsverantwoordelijke (= schoolbestuur) dan gepaste beveiligingsmaatregelen (art. 34 en 32 GDPR). De professionalisering biedt een aantal methoden en tools aan om dit aan te pakken.

Doelstellingen:

De deelnemers

 • weten wat de verplichtingen van een organisatie zijn i.v.m. de GDPR.
 • hebben een algemene basis wat betreft informatieveiligheid en die kunnen toepassen voor (een) onderwijsinstelling(en).
 • begrijpen hoe men een risicoanalyse voor een onderwijsinstelling kan uitvoeren.
 • maken kennis met een aantal methoden en tools inzake risicoanalyse.
 • weten wat de (rand)voorwaarden en verplichtingen zijn inzake een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB).
Doelgroep:

Aanspreekpunten informatieveiligheid van een instelling verbonden aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Sinds mei 2018 is er een nieuwe privacywetgeving, namelijk de GDPR. Eén van de zaken die een onderwijsinstelling moet doen is het herhaaldelijk (zelf) uitvoeren van een risicoanalyse om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen en/of bij te sturen, en teneinde het informatieveiligheid- en privacybeleid te evalueren en desgevallend aan te passen.

Informatiesystemen en informatie staan bloot aan bedreigingen. Dit betekent voor een organisatie risico’s. Door het treffen van beveiligingsmaatregelen kunnen de risico’s worden beperkt. Maatregelen kosten geld en beperken de functionaliteit van de systemen die ze beveiligen. Het is dus van belang om niet zwaarder te beveiligen dan nodig, maar ook niet lichter.

Om de risico’s op een evenwichtige wijze te kunnen beheersen, moet bekend zijn welke risico’s gelopen worden en hoe groot deze risico’s zijn. Op basis van deze kennis kunnen dan beveiligingsmaatregelen worden.

De opleiding start met de uitleg van een aantal belangrijke begrippen en termen om dan geleidelijk over te gaan naar een aantal tools en methoden die je helpen om de juiste maatregelen te nemen.

De volgende methoden en tools komen aan bod:

 • BIV-classificatie
 • Quick scan
 • Baseline checklist
 • RAVIB-tool (kwalitatieve risicoanalyse)
 • PIA-tool en DPIA Excel-sjabloon (gegevensbeschermingseffectbeoordeling of GEB)
Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien.

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers.  

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Declerck Peter
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via TEAMS (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 19 januari 2021 van 09:30 tot 12:30
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • dinsdag 26 januari 2021 van 09:30 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.