Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/36-M5 Professionalisering op maat in kader van de GDPR

Het aanbieden van professionalisering ter plaatse in het kader van GDPR.

Doelstellingen:

Ondersteuning ter plaatse geven in het kader van GDPR.

Doelgroep:

Teams van een instelling verbonden aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Wil je een professional die voor personeelsleden uitlegt wat de GDPR in de praktijk inhoudt voor hun onderwijsinstelling? Heb je als bestuurders graag toelichting bij de nieuwe GDPR-wetgeving?

Je kunt jouw vraag in algemene of specifieke termen formuleren.

Op basis hiervan en in de mate van het mogelijke zullen wij in onderling overleg een specifieke nascholingsmodule samenstellen die aan jouw behoeften voldoet. Deze nascholing kan plaatsvinden bij jou op de onderwijsinstelling op vooraf af te spreken tijdstippen.

Prijs en maximaal aantal deelnemers is in onderling overleg af te spreken en is afhankelijk van de gekozen werkvorm.

Strategie en methode:

Je formuleert je vraag bij inschrijving, of je laat die weten aan
dpo@katholiekonderwijs.vlaanderen. 

We nemen met jou contact op om te bekijken hoe we je kunnen ondersteunen en een adequaat antwoord bieden op je vraag.

Bijkomende info:

Instellingen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen waarvan één of meerdere aanspreekpunten informatieveiligheid deelnemen aan één of meerdere modules uit het project Informatieveiligheid hebben automatisch toegang tot de website met beschikbaar materiaal. 


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:

Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 320,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.