Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/20/03-7-TM Godsdienst beleven bij jonge kinderen: Diversiteit: hoe anders is anders?

Sinds de start van ZILL zijn er heel wat vragen rond het werken met Rooms-katholieke godsdienst bij jonge kinderen.

Deze sessies willen de inkanteling van het werkplan Rooms-katholieke godsdienst voor het katholiek kleuteronderwijs in ZILL toelichten. We willen antwoorden geven op de vele vragen van de leerkrachten: Moeten we het componentenschema nog gebruiken? Wat wordt er van ons verwacht rond het werken met RKG bij jonge kinderen. Deze en vele andere vaak gestelde vragen krijgen een duidelijk antwoord.

Ieder kind brengt een andere gevulde rugzak mee naar school (andere huidskleur, taal, thuissituatie, talent, levensbeschouwing …). In een katholieke dialoogschool worden alle kinderen gastvrij onthaald, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. Je leert in deze sessie kritisch-creatief omgaan met wat eigen is en wat anders is. Zo krijg je concrete suggesties over hoe je met de verscheidenheid in de eigen klasgroep kunt omgaan. 

Doelstellingen:

Je krijgt zicht op het belang van Rooms-katholieke godsdienst binnen de katholieke dialoogschool.
Je herkent in het ordeningskader de ontwikkelvelden en -thema’s, die de basis vormen voor Rooms-katholieke godsdienst, met specifiek aandacht voor het doel rond de levensbeschouwelijke verscheidenheid.
Je verkent vanuit praktijkvoorbeelden wat het betekent om te werken vanuit een Rooms-katholieke focus die bepaald wordt door de leerling, de context en het leerplan.
Je krijgt zicht op de impuls ‘geloofsverhalen-geloofsbeeld-godsbeeld-
Jezusbeeld’.

Doelgroep:

Deze nascholing is gericht op teams BaO (directies, leerkrachten kleuteronderwijs, docenten van de lerarenopleiding kleuteronderwijs, studenten lerarenopleiding kleuteronderwijs). De nascholing kan ook individugericht geboekt worden (in een organisatie, dagen van…, pastorale dag,…).

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In dit aanbod verken je de gelijkenissen en verschillen bij christelijke gelovigen, andersgelovigen en niet-gelovigen. Je onderzoekt de eigen omgang met deze rijke diversiteit en brengt de aanwezige verscheidenheid in de eigen school en klas in beeld. Je probeert het gelovig handelen van mensen te leren kennen en te waarderen. Dit zet aan tot communicatie en reflectie binnen het kleuterteam. Hoe kun je vanuit een christelijk geïnspireerde visie aan de slag met die brede diversiteit binnen de katholieke dialoogschool? Je staat stil bij ontwikkelthema één: levensbeschouwelijk, religieus en/of gelovig groeien, met specifiek aandacht voor de verdieping naar RKlg4, waar de nadruk ligt op vertrouwd worden op levensbeschouwelijke verscheidenheid. Je werkt thema’s uit rond diversiteit en bekijkt welke ontwikkelthema’s 2 tot en met 5, met aandacht voor de ontwikkelstappen binnen de 3 impulsen, aan bod kunnen komen. Je staat eveneens stil bij het functioneel gebruik van leermiddelen, reeds bestaande materialen, zoals Leeftocht voor jonge kinderen, de gebedenklapper, de Thomas website en verschillende bijbels.

Strategie en methode:

Deze module bestaat uit één sessie die gegeven wordt voor een schoolteam.

Deze sessie kan geboekt worden tijdens een personeelsvergadering (minstens 2 uur) of tijdens een studiedag. Het spreekt voor zich dat er tijdens een studiedag nog meer verdiept kan worden.

De sessie bestaat uit een afwisseling van input en activerende werkvormen.

Tijdens de sessie worden er concreet voorbeelden gegeven van arrangementen met de focus op diversiteit. Je krijgt de kans om ervaringen, bijbelverhalen en rituelen te zoeken om dit voor jouw context invulling te geven.
Je hanteert de ZILL-tool en kijkt welke ontwikkelthema’s je kunt linken.

Bijkomende info:

Voorafgaand aan de module (teamgericht) zal er een intakeblad worden verstuurd, zodat er ook nog op maat kan worden gewerkt per school en specifiek op de noden ingespeeld kan worden.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 250 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.