Aanmelden
Laden…

Even geduld...

7/20/37-M7 Betrokkenheid en eigenaarschap verhogen bij alle actoren

Wil je te weten komen hoe je de participatie van alle onderwijsactoren kunt afstemmen op de beleidskeuzes van jouw bestuur, dan is deze professionalisering zeker een aanrader voor jou.

Doelstellingen:

De deelnemers

 • Maken kennis met de principes vanuit de participatieladder
 • Kunnen hun graad van participatie voor alle actoren toetsen aan de beleidsopties, de identiteit van het katholiek onderwijs en de eigen organisatiestructuur.
 • Verwerven handvatten om betrokkenheid en eigenaarschap bij alle betrokkenen in te schatten en desgewenst te verhogen.
Doelgroep:

Bestuurders of leidinggevenden belast met bestuurstaken van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • Wat is betrokkenheid?
 • Wat is eigenaarschap?
 • Wat is participatie?
 • Hoe kunnen we de participatieladder inschalen voor onze werking?
 • Hoe optimaliseren we onze werking in het kader van participatie?
 • Welke instrumenten kunnen we hanteren om de eigen werking te optimaliseren?
Strategie en methode:

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers.  

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 10

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien.

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw 

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Decuyper Marleen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 1 februari 2021 van 19:00 tot 21:30
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • woensdag 3 februari 2021 van 19:00 tot 21:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.