Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/20/01-IND MOD SO: Samen vorm geven aan rechtvaardig evaluatiebeleid (individu)

Wil jij van de modernisering secundair onderwijs gebruik maken om evaluatie binnen je school te versterken? Zoek jij naar een eigen weg om leerlingen verantwoord en rechtvaardig te evalueren? Wil jij daarbij ook de school in haar beleid versterken? Zoek jij naar manieren om over je evaluatie transparant te communiceren? 

Doelstellingen:

Aan het eind van deze nascholing, kunnen de deelnemers in het kader van de modernisering so en het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs, een kwaliteitsvol en rechtvaardig evaluatiebeleid binnen hun school uittekenen.

Doelgroep:

Kernteams, leden middenkader, vakcoördinatoren en directies eerste, tweede en derde graad.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het ontwikkelen van een evaluatiebeleid is een basisopdracht voor elke school. Voor alle vakleerplannen en de geïntegreerde leerplannen is evalueren het sluitstuk van het pedagogisch proces. Binnen het thema goed onderwijs van het vademecum neemt evaluatie een belangrijke plaats in.

Inhoudelijk komen volgende vragen in de nascholing aan bod:

 • Hoe gebruik je als lerarenteam je vrijheid om te evalueren? Vanuit welke visie? 
 • Wat ‘moeten’ we evalueren? Wat vraagt de inspectie?
 • Hoe verminderen we planlast? 
 • Voldoet de praktijk in je school aan de kwaliteitseisen om tot verantwoorde en rechtvaardige evaluatie te komen?
 • Hoe verhouden zich de evaluatie van de afzonderlijke vakken met het geheel? 
 • Op welke manier hanteer je verschillen tussen leerlingen?
 • Doet evaluatie recht aan de hele persoon van de leerling?
 • Hoe rapporteer en communiceer je evaluatiegegevens aan leerlingen en ouders? 

Eventueel verdiepend: hoe verhoudt zich de leerlingenevaluatie tot de evaluatie op schoolniveau? Hoe vormt evaluatie een belangrijk onderdeel van kwaliteitsontwikkeling van de school?

Strategie en methode:

We vertrekken vanuit de concrete vragen rond evaluatie die in een school leven. 

We helpen scholen om die vraag te analyseren en te beatwoorden in de context van hun kwaliteitsontwikkeling. We gebruiken daarvoor de leidraad modernisering (geactualiseerde versie).

We zetten scholen op weg naar gedragen implementatie en staan uitdrukkelijk stil bij de realisatie van een breed draagvlak binnen de school.  

We tonen inspirerende voorbeelden en zetten scholen aan tot leren van elkaar.

Bijkomende info:

Voor elke nascholing die een volledige dag bedraagt, is er een broodjesmaaltijd inbegrepen.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Deze nascholing is enkel toegankelijk voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Je engageert je om deel te nemen aan het volledige nascholingstraject van 2 sessies.


Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40 Euro
Lesgever: Deleu Saar
Huybrechts Ellen
Noppe Yannick
Debbaut Bart
Bellaert Helga
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
inschrijven
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (1 vrije plaatsen)
  • vrijdag 5 februari 2021 van 13:00 tot 16:30
  • woensdag 30 juni 2021 van 13:00 tot 16:30
PB Regio West-Vlaanderen
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Brugge) (Kaart)
 • Reeks 1:
  • vrijdag 26 februari 2021 van 09:00 tot 12:00
  • vrijdag 26 maart 2021 van 09:00 tot 12:00
PB Regio Oost-Vlaanderen
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1:
  • donderdag 21 januari 2021 van 09:00 tot 12:30
  • dinsdag 23 februari 2021 van 09:00 tot 12:30
PB Regio Limburg
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1:
  • donderdag 28 januari 2021 van 09:00 tot 12:30
  • maandag 1 maart 2021 van 09:00 tot 12:30
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Inschrijven afgesloten)
  • dinsdag 10 november 2020 van 13:00 tot 16:30 (Afgelast)
  • woensdag 27 januari 2021 van 09:00 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.