Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PN017BA/2021 Baloena! Een verhaal over veerkracht en verlies bij vluchtelingenkinderen (4 tot 10 jaar)

Je maakt kennis met het prentenboek "Baloena". Kinderen uit een Afghaans gezin in Gent (levensecht!) zijn hun kostbare bal (uit Afghanistan) kwijt en gaan op zoek. 

Doelstellingen:
 • Leerkrachten of begeleiders gevoelig maken voor veerkracht en verlies in vluchtelingengezinnen
 • Handvaten aanreiken om met de belevingswereld van vluchtelingenkinderen om te gaan
 • De poëzie, het muzische, de humor, de verbeelding, de mix-media ontdekken in het boek en de kracht hiervan kunnen argumenteren
 • Aan de hand van voorbeelden aantonen hoe je met dit boek de leefwereld van de kinderen uit de klas/groep kan aanspreken.
 • Het verband zien tussen wereldburgerschap en vluchtelingenkinderen
 • De noodzaak inzien van afstemming en sensitiviteit voor deze doelgroep
 • Inzien dat "vluchteling", "asielzoeker", "migrant" verschillende ladingen dekt
 • Het belang van empathie kunnen uitleggen, zowel bij de leerkracht als bij de kinderen
 • Met kinderen een filosofisch gesprek durven aangaan
 • De leefwereld van kinderen in de klas zichtbaar en bespreekbaar maken
 • Een link leggen tussen ZILL en de didactische suggesties van het boek "Baloena"
 • Bewust zijn van stereotiepe vooroordelen
 • Aantonen hoe het boek deze vooroordelen doorprikt
Doelgroep:
 • Leraren/begeleiders 2de en 3de kleuterklas
 • Leraren/begeleiders 1ste, 2de en 3de leerjaar
Aanbieder: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Een muzisch en poëtisch verhaal waarmee je in de klas of groep aan de slag kan, niet alleen met vluchtelingenkinderen maar ook met de diversiteit van je klas/groep in het algemeen.
Hoe je zorgzaam kan omgaan met de belevingswereld van deze kinderen komt doorheen de hele sessie aan bod.
Brigitte werkt al jaren met gezinnen met een migratie achtergrond en vertrekt vanuit hun belevingswereld om verhalen over hen neer te zetten. Zij zijn een kapstok om met de diversiteit van de eigen groep of klas en hier meer specifiek met vluchtelingenkinderen aan de slag te gaan.

In de prijs van de vorming is het prentenboek inbegrepen.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Een voorkennis van ZILL is fijn, maar niet noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan deze vorming. 


Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 10 oktober 2020 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 70 Euro
Lesgever: Puissant Brigitte
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Info: 09 269 14 90 - pedic@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sint-Baafshuis (Afgelast)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • woensdag 14 oktober 2020 van 09:30 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.