Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MSWIS-BET-20-01 Mathematiseren en oplossen van problemen

Doelstellingen:

De deelnemers kunnen:

  • mathematiseertaken op een didactische wijze aan hun leerlingen voorleggen
  • de resultaten en het leerproces van hun leerlingen  bij deze taken gepast evalueren
  • problemen vertalen naar opdrachten aangepast aan het niveau van hun leerlingen
Doelgroep:

Leerkrachten 3e graad kso/tso

Aanbieder: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze nascholing worden een aantal mathematiseertaken voorgesteld aan de deelnemers. De nadruk ligt hier op de praktische uitwerking van zo’n taak. Hoe pak je het aan om de lln in groepjes zo efficiënt mogelijk, correct en zelfstandig te laten werken? Hoe begeleid je als leraar de leerlingen en hoe beoordeel je achteraf het resultaat van de leerlingen?

De deelnemers leren zich in te leven in de leerlingen, maar ook in de leraar die de taak moet begeleiden en beoordelen.

Er worden een aantal websites besproken, ook voor leerlingen met een beperkte wiskundekennis (2 of 3 lestijden).

Strategie en methode:

Een aantal voorbeelden worden besproken en websites getoond met een korte uitleg erbij.

Hierbij wordt voldoende aandacht besteed aan de vragen en bedenkingen van de cursisten.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 26 oktober 2020 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40 Euro
Lesgever: Vandermeersch Ria
Bogaerts Michel
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Heilig Hartinstituut Lyceum (Afgelast)
Naamsesteenweg 355
3001 Leuven (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • dinsdag 27 oktober 2020 van 14:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.